Rromii, băgaţi în şedinţă la Prefectură


La sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin s-a desfăşurat recent şedinţa trimestrială a Grupului de lucru mixt pentru rromi. Pe ordinea de zi s-au regăsit un raport privind activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin acordată copiilor rromi, un raport privind activitatea Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin referitoare la copiii care fac parte din grupuri dezavantajate, inclusiv populaţia şcolară de etnie rromă, şi aprobarea Strategiei Judeţului Caraş-Severin de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rrome pentru perioada 2015 – 2020 şi Planul de acţiune aferent. Alte teme de discuţie abordate au fost oportunitatea încheierii de parteneriate între Inspectoratul de Jandarmi Judeţean şi liderii rromi, în vederea prevenirii faptelor antisociale, precum şi prezentarea procedurii pentru solicitarea drepturilor de pensie pentru etnicii rromi care au desfăşurat muncă într-un ghetou, se arată într-un comunicat remis redacţiei de Biroul de presă al Instituţiei Prefectului.

În ceea ce priveşte activitatea de asistenţă socială, conform informaţiilor furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, la sfârşitul anului 2014 în Centrele de plasament de pe raza judeţului Caraş-Severin se aflau 68 de beneficiari de etnie presupusă rromă, cu vârste cuprinse între 4 şi 25 de ani.

În acelaşi comunicat se mai arată că populaţia de etnie rromă înregistrată în judeţul Caraş-Severin la ultimul recensământ a fost de 7.270 de persoane, reprezentând 2,67% din populaţia judeţului care şi-a declarat etnia.

În prezent, există 7 profesori calificaţi şi unul în curs de calificare, care predau în 7 şcoli unde învaţă limba maternă romani un număr de 130 de elevi, iar 10 dintre aceştia studiază istorie şi tradiţii rrome. Se înregistrează o scădere a numărului de elevi care au abandonat şcoala, comparativ cu ultimii ani. Principalele cauze care generează fenomenul de abandon şcolar sunt: familii dezorganizate, probleme socio-economice, reţinerea pe lângă treburile gospodăreşti, căsătorie timpurie, plecarea în străinătate.

Cu privire la accesul la serviciile de sănătate, rromii sunt grupul cu cel mai mare număr de persoane neasigurate din Caraş-Severin. În acelaşi timp, nivelul de educaţie scăzut şi condiţiile precare de trai fac ca aceştia să fie persoanele cele mai expuse îmbolnăvirilor.

Rromii reprezintă grupul etnic cu cele mai mari probleme în ceea ce priveşte, pe de o parte, nevoia de locuinţe, iar pe de altă parte, starea locuinţelor existente. Acestea din urmă sunt construite din materiale slabe calitativ, neracordate la utilităţi şi supraaglomerate.

Gradul de ocupare a populaţiei rrome este inferior ratei naţionale. Structura ocupaţională este specifică etniei, caracterizată de profesii tradiţionale sau slab calificate. Femeile reprezintă o categorie vulnerabilă din punct de vedere ocupaţional, fiind în mare parte casnice, fără calificare şi cu şanse scăzute de integrare pe piaţa muncii. La nivel naţional, doar 10% dintre rromi au lucrat permanent în ultimii doi ani, iar 51% nu au lucrat niciodată în ultimii doi ani.

Mădălina DOMAN