Programul Operațional Regional în Regiunea Vest, la sfârşit şi început de an


La finalul lui 2016, primul an de implementare al Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, în Regiunea Vest au fost depuse 173 de proiecte, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 181,92 milioane de euro. Acestea au fost depuse spre finanțare în cadrul a şase apeluri de proiecte – apeluri dedicate microîntreprinderilor (Prioritatea de investiții 2.1A), reabilitarea termică a blocurilor de locuințe (Prioritatea de investiții 3.1), patrimoniul cultural (Prioritatea de investiții 5.1), îmbunătățirea mediului urban (Prioritatea de investiții 5.2), infrastructura de Drumuri județene (Prioritatea de investiții 6.1) și turismul (Prioritatea de investiții 7.1).

Dintre cele şase apeluri de proiecte, cel pentru microîntreprinderile din Regiunea Vest (Prioritatea de investiții 2.1A) este încă deschis în vederea depunerii de proiecte spre finanțare, iar apelul pentru infrastructura de Drumuri județene (Prioritatea de investiții 6.1) a fost relansat, urmând ca din 6 ianuarie 2017 să se poată depune proiecte spre finanțare și în cadrul acestui apel de proiecte.

Valoarea alocării financiare pentru cele şase apeluri lansate în 2016 reprezintă 30,46% (214,84 milioane de euro) din totalul alocării financiare pentru POR 2014 – 2020 în Regiunea Vest (705,34 milioane de euro).

În luna decembrie a anului trecut, conform calendarului agreat de Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Regional ce s-a întrunit în 24 noiembrie 2016 la Baia Mare, au fost lansate patru apeluri de proiecte pentru: Prioritatea de investiții 2.2, care vizează îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderile mici și mijlocii; Prioritatea de investiții 3.1/Operațiunea B. Clădiri Publice – dedicată reabilitării termice a clădirilor publice; Prioritatea de investiții 4.1 – destinată municipiilor reședință de județ, pentru depunerea Strategiilor de dezvoltare urbană şi a planurilor de mobilitate; Prioritatea de investiții 8.1/Operațiunea A. Persoane vârstnice – dedicată infrastructurii sociale pentru bătrâni.

Informații despre POR 2014-2020 și Ghidul solicitantului pentru acest program și prioritățile sale de investiții pot fi consultate pe pagina web a ADR Vest, www.adrvest.ro, precum și pe site-ul programului, www.inforegio.ro.

Bianca METEŞ