Programe de sprijin pentru Zona montanăÎn şedința Guvernului din 1 septembrie a fost adoptată o Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin pentru Zona montană. În vederea simplificării și a creșterii predictibilității procesului legislativ, trei Ordonanțe de urgență au fost comasate într-un singur act normativ.
Astfel, se modifică cadrul legal care aprobă Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în Zona montană, Programul de investiții pentru înființarea stânelor montane și Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană și/sau de cultură în Zona montană.
Programele se vor derula până la finele anului 2022, iar plățile aferente se pot realiza până la data de 29 decembrie 2023. Ajutoarele se acordă de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar autoritatea responsabilă cu gestionarea schemelor este Agenţia Naţională a Zonei Montane.
Beneficiarii eligibili, indiferent de tipul de investiție pentru care optează, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să își desfășoare activitatea în Zona montană, şi să acceseze un singur tip de investiție o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a programului. (G. Luca)