Produsele alimentare uşor perisabile, la control!


În cadrul şedinţei Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din Caraş-Severin, reprezentanţii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor au făcut o informare referitoare la verificarea respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor în unităţile de alimentaţie publică şi în magazine la comercializarea produselor alimentare uşor perisabile, de la începutul anului până până la sfârşitul lunii iulie.

În perioada menţionată, au fost efectuate un număr de 52 de acţiuni de control, care s-au finalizat prin întocmirea a 17 procesele-verbale de contravenţie şi 35 de procese-verbale de constatare a contravenţiei, prin care au fost aplicate 16 avertismente şi 19 amenzi contravenţionale în valoare totală de 94.200 de lei, s-a aplicat măsura opririi temporare de la comercializare pentru o cantitate de 635 de litri de produse în valoare de 5940 lei, şi 223 kg de produse în valoare totală de 1.092 de lei, dispunându-se totodată şi măsura opririi temporare a prestării serviciilor de alimentaţie publică până la remedierea deficienţelor constatate la trei operatori economici.

Astfel, la unităţile de alimentaţie publică verificate au fost întocmite 20 de documente de control, din care 9 procesele-verbale de contravenţie şi 11 procese-verbale de constatare a contravenţiei, prin care s-au aplicat patru avertismente şi şapte amenzi contravenţionale, în cuantum de 34.000 de lei, şi s-a dispus aplicarea măsurii opririi temporare a prestării serviciilor de alimentaţie publică până la remedierea deficienţelor constatate latrei operatori economici. La unităţile de comercializare verificate au fost întocmite 32 de documente de control, din care opt procesele-verbale de contravenţie şi 24 de procese-verbale de constatare a contravenţiei, prin care s-au aplicat 12 avertismente şi 12 amenzi contravenţionale în sumă totală de 60.200 de lei, şi s-a aplicat măsura opririi temporare de la comercializare pentru o cantitate de produse de 635 litri şi valoare totală de 5.940 de lei, şi 223 kg în cuantum de 1.092 de lei.

Geanina LUCA