Primarul Gheorghe Roma, de la Slatina-Timiş, Premiu de excelenţă pentru susţinerea mediului rural românesc


La mijlocul săptămânii trecute, senatorul Marcel Vela a susţinut un discurs în plenul Senatului, în cadrul căruia a vorbit despre reuşita primarului comunei Slatina-Timiş, Gheorghe Roma, care a obţinut Premiul de excelenţă pentru susţinerea mediului rural românesc, distincţie acordată în cadrul simpozionului organizat recent de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – AFIR, pentru nivelul ridicat de absorbţie a fondurilor europene.

După ce a făcut o prezentare geografică a acestei aşezări, senatorul cărăşean a adăugat: „Comuna are o populaţie de peste 3.200 de locuitori, trei grădiniţe şi patru şcoli. Din anul 2008 şi până în prezent, cetăţenii din Slatina-Timiş l-au votat ca primar pe liberalul Gheorghe Roma. Aflat la al treilea mandat, primarul, împreună cu consilierii locali au realizat foarte multe lucruri pentru prezentul şi viitorul comunităţii. Enumăr aici doar câteva proiecte cu finanţare europeană: Reţea de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în localitatea Sadova Veche şi reabilitare Drum comunal Sadova Nouă; Modernizare Drum agricol în comuna Slatina-Timiş; Centru Local de Informare Turistică;Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin cultural Sadova Veche; Reabilitare, modernizare şi dotare Grădiniţă în Slatina-Timiş; Modernizare Drum comunal Ilova şi străzi în Slatina-Timiş; Modernizare spaţii publice exterioare şi locuri de joacă pentru copiii din comună; Întocmire proiect şi predare unităţi de cult pentru reabilitare şi introducere în circuitul turistic a monumentului istoric Biserica Romano-Catolică din Slatina-Timiş, şi se află în curs de depunere proiectul Centru de zi pentru persoane vârstnice; Bază sportivă pentru tineret Slatina-Timiş; Alimentare cu apă în localitatea Ilova; Reţea de canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate în localitatea Ilova; Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoală Gimnazială Slatina-Timiş; Reţea de apă în localitatea Sadova Nouă; Canalizare menajeră în Sadova Nouă şi reabilitare staţie de epurare Slatina-Timiş; Amenajare zone cu alunecări de teren şi combaterea eroziunii solului în satul Sadova Veche; Reabilitare şi dotare Cămin cultural Slatina-Timiş; Proiect de cadastru şi carte funciară pentru întreaga comună, intravilan şi extravilan. De asemenea, Gheorghe Roma a mai realizat anumite proiecte cu finanţare directă de la bugetul local, pe lângă finanţările europene sau guvernamentale: amenajarea sălii de mese pentru festivităţi în localitatea Sadova Nouă, modernizarea Căminului cultural din Ilova, modernizarea Căminului cultural din Sadova Veche, reabilitare, captare apă şi reţea de apă în Slatina-Timiş, teren sintetic multifuncţional de sport în satul Ilova, modernizarea străzilor în localităţile Slatina-Timiş, Ilova, Sadova Veche şi Sadova Nouă, şi, foarte important, regularizarea pârâului Slatina în centrul de comună”, a mai spus Marcel Vela.

Senatorul liberal a adăugat că, în momentul de faţă, toate străzile comunei sunt modernizate, asfaltate sau cimentate. Pe lângă aceste obiective, Gheorghe Roma a mai realizat proiecte de parteneriat cu localitatea belgiană Geel, cu care comuna este înfrăţită, respectiv un centru medical performant, dotat cu tehnică medicală modernă, şi un serviciu care asigură gratuit îngrijiri medicale la domiciliu pentru persoanele vârstnice. Printre realizări, Marcel Vela a mai amintit că, în baza schimburilor culturale cu Belgia, Slatina-Timiş reprezintă România la Eurofest-ul organizat în oraşul Geel, manifestare la care participă un număr de 12 state europene.

Iată cum, de zece ani, o comună din Banatul Montan şi-a schimbat radical faţa, iar cetăţenii ei o duc mult mai bine. Tânărul lider liberal Gheorghe Roma, cu răbdare, meticulozitate şi devotament, a reuşit să-şi sculpteze numele în istoria comunei Slatina-Timiş”, a mai spus Marcel Vela în plenul Senatului.

Bianca METEŞ