Prefectura, în sprijinul integrității


Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin sprijină Agenţia Naţională de Integritate în optimizarea procesului de completare şi depunere a declaraţiilor de avere şi de interese, în contextul alegerilor din luna iunie.

Potrivit prevederilor art. 3, alin. (4) din Legea 176/2010, persoanele care candidează pentru funcţiile de consilier judeţean, consilier local, preşedinte al consiliului judeţean sau primar sunt obligate să-şi declare averea şi interesele. Declaraţiile de avere şi interese se întocmesc potrivit modelelor prevăzute în Anexele nr. 1 şi 2 ale legii menţionate şi vor cuprinde toate datele şi informaţiile solicitate de formular. Declaraţiile se depun la Birourile electorale de circumscripţie, odată cu declaraţia de acceptare a candidaturii, în două exemplare. Nerespectarea termenului pentru depunerea declaraţiilor ori nedeclararea cuantumurilor veniturilor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 2.000 de lei. Agenţia poate declanşa din oficiu procedura de evaluare, am fost informați printr-un comunicat emis de Instituția Prefectului.

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate pot fi consultate Ghidul de completare a declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi Ghidul privind incompatibilităţile şi conflictele de interese, şi sunt disponibile formularele pentru completarea declaraţiilor de avere şi interese. Pentru a facilita accesul către aceste informaţii, un link către portalul ANI a fost postat şi pe pagina web a Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin.

Orice fel de clarificări sau sesizări care intră în competenţa ANI pot fi solicitate sau transmise la adresa de e-mail alegeri2016@integritate.eu.

Pentru buna desfăşurare a procesului de depunere a candidaturilor pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin informează printr-un comunicat de presă că, având în vedere dispoziţiile art. 47, alin. (4), din Legea Nr. 115/2015, potrivit cărora propunerile de candidaţi trebuie să fie însoţite de declaraţiile de acceptare a candidaturii, declaraţiile de avere, declaraţiile de interese şi declaraţiile pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, şi prevederile Hotărârii Biroului Electoral Central Nr. 3/30.03.2016, privind documentele pe care trebuie să le conțină dosarele de candidatură care vor fi depuse la Birourile electorale de circumscripție, Biroul Electoral Central face următoarele precizări: sunt considerate valabile atât declaraţiile de avere, declaraţiile de interese şi declaraţiile pe propria răspundere privind calitatea de lucrător sau colaborator al Securităţii care fac trimitere la art. 292 din vechiul Cod penal, cât şi cele care fac referire la art. 326 din Legea 286/2009 privind Codul penal, și că sunt considerate valabile atât declaraţiile de avere care fac trimitere la art. 41 din Legea Nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi cele care fac referire la art. 61 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

Bogdan NAUM