PORŢI DESCHISE SPRE VIITOR PRIN ERASMUS+ : VIEȚI MAI ÎMPLINITE, MINȚI MAI DESCHISEÎn cadrul Liceului Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova se află în derulare proiectul Erasmus+ VET: „Europractica, acces deschis pe piața muncii”, ID: 2020-1-RO01-KA102-079229, finanțat de Comisia Europeană, cu o valoare de 160007 €. Perioada de desfășurare a proiectului este 01.11.2020 – 31.05.2023.
Scopul acestui proiect (ID 2020-1-RO01-KA102-079229) este asigurarea calității în formarea profesională inițială și continuă, printr-un stagiu de pregătire a elevilor de la domeniul Turism și Alimentație, în scopul dobândirii de competențe profesionale corespunzătoare noilor cerințe de pe piața europeană a muncii. Grupul-țintă este de 60 de elevi selectați din clasele IX-XII din învățământul liceal, calificarea Tehnician în hotelărie, și din învățământ profesional, calificarea Ospătar (chelner) în unitățile de alimentație și Lucrător hotelier. Stagiul de pregătire practică derulat este de 90 de ore (3 săptămâni) din totalul orelor de curriculum în dezvoltare locală și stagii de pregătire practică specific calificării profesionale. Pe lângă activitățile practice, elevii au oportunitatea de a comunica într-o limbă străină de circulație internațională, să cunoască şi altă cultură, să interacționeze cu cetățeni de altă naționalitate, realizând astfel că a fi cetățean european înseamnă a fi tolerant, a fi implicat în rezolvarea problemelor din societate și a avea abilități de gândire critică. Partenerii proiectului sunt atât organizații intermediare care au asigurat serviciile de cazare, masă, transport local, dar și parteneri de primire, cei care au asigurat desfășurarea în condiții foarte bune a stagiului de practică al participanților. Partenerii din proiect sunt din Cipru, Organizația intermediară Rivensco Consulting Ltd, Paphos, Organizațiile de primire P. Kissonerghis Hotels Ltd și Saint Georges Hotel Entreprises, Paphos, și din Portugalia: Organizația intermediară Consue Portugal, Organizațiile de primire Nelson & Chão, Lda., O Batikano’s – Ind. Hoteleira, Lda., Nelson Pais Pereira & Filhos, Alves & Rodrigues, Lda., Rest. Capitao Cook, Setúbal.
Activitățile principale ale proiectului sunt stagiile de formare profesională care se vor desfășura în companiile operatorilor economici din Cipru, Portugalia şi Irlanda, şi vor fi precedate de pregătire pedagogică, interculturală şi lingvistică folosind Platforma OLS (sprijin lingvistic on-line).
Proiectul a fost conceput pentru a oferi oportunități de învățare și experiență profesională europeană elevilor, pentru a facilita mobilitatea forței de muncă, internaționalizarea, dezvoltarea personală și cooperarea între instituții de învățământ aparținând unor culturi și zone geografice atât de diferite. Până în prezent, au fost implicați în proiect, în mod direct, 53 de elevi din învățământul liceal și profesional, activitățile de formare desfășurându-se la agenți economici din Paphos, Cipru, și Setubal, Portugalia, pe parcursul a câte trei săptămâni. Elevii au avut ocazia să trăiască experiența de a lucra în medii specifice domeniilor de calificare pentru care se pregătesc.
În cadrul Fluxului 1 de mobilitate, 16 elevi de la domeniul Turism și alimentație, de la Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie”, calificareaTehnician în hotelărie (învățământ liceal), însoțiți de două cadre didactice, au realizat activități practice la hotelul Kissos, Paphos – Cipru, în perioada 03-23.04.2022.
În cadrul Fluxului 2 de mobilitate, 16 elevi de la Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie”, calificarea Tehnician în hotelărie (învățământ liceal), însoțiți de două cadre didactice, au realizat activități practice de tip peer learning, în perioada 15.07-07.08.2022, la hotelul St. Georges, Paphos – Cipru.
În cadrul Fluxului 3 de mobilitate, 21 de elevi ai Liceului Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova, domeniul Turism și alimentație, calificarea Tehnician în hotelărie (învățământ liceal) respectiv chelner (ospătar), vânzător în unitățile de alimentație și lucrător hotelier (învățământ profesional), însoțiți de trei cadre didactice, în perioada 1-22 octombrie 2022, au parcurs o etapă a proiectului de mobilitate în Portugalia, la Setubal. Timp de trei săptămâni, elevii și-au exersat cunoștințele practice în acest domeniu. Firmele de stagiu alese au fost restaurantele Batikanos, Anzol, Capitao Cook, Rei Cook și hotelurile Luna Esperanca și Bocage Setúbal, alcătuite din echipe de tineri profesioniști în domeniul de activitate Turism și alimentație.
Pe lângă multitudinea de activități practice desfășurate în fiecare zi, elevii au avut ocazia de a participa și la activități culturale.
Motivația acestui proiect este promovarea relațiilor de colaborare și prietenie între elevii și specialiștii din țările partenere, deoarece realizarea unui proiect european implică promovarea ordinii şi metodelor de lucru, rezultate riguroase, participarea şi cooperarea în echipă, coordonarea activităților pentru scopul propus, încrederea în sine și încrederea în ceilalți, cultivarea interesului în relațiile umane.
În urma participării la proiect, fiecare elev a primit Certificat de participare și documentul de Mobilitate Europass. Certificatele obținute îi vor face pe participanți mai încrezători într-o posibilă angajare, vor facilita mobilitatea în Europa și le vor asigura șanse de integrare mai bune pe piața muncii.
Proiectul promovează asigurarea unei mai bune tranziții de la școală la viața activă, facilitarea inserției tinerilor pe piața muncii, dar și promovarea culturii antreprenoriale, toate aceste obiective având un impact direct asupra participanților. De aceea, în urma mobilității, participanții își vor îmbunătăți abilitățile, competențele și cunoștințele practice în domeniul calificării lor, își vor exersa și îmbogăți abilitățile lingvistice, culturale, sociale, dar și pe cele antreprenoriale, devenind tineri bine pregătiți, capabili de performanțe în domeniu, constituindu-se în viitoarea resursă umană a zonei sau fiind viitori antreprenori în domeniul Turism și alimentație. Se îmbunătățește astfel nivelul de calificare al specialiștilor din domeniu, deoarece prin mobilitate se asigură acces spre noi cunoștințe, se îmbunătățesc performanțele formabililor și crește automat capacitatea acestora de a se adapta mai ușor la cerințele actuale ale economiei și de a se integra mai ușor pe piața muncii. Toți elevii își mai doresc astfel de experiențe în viitor, când vor fi studenți sau persoane pe piața muncii, pentru a-și lărgi atât orizontul științific, cât și cel cultural și lingvistic. Proiectul va deschide o nouă perspectivă pentru profesionalizarea resurselor umane implicate în domeniul educațional din Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie”, educatori și educabili deopotrivă, în sensul coeziunii dintre teorie și practică, dintre mediul de învățământ și cel economic, într-o lume a globalizării, competitivității și performanței.
„Proiectul Erasmus mi-a oferit oportunitatea de a ieși pentru prima dată din țară și de a cunoaște atât cultura, istoria, cât și obiceiurile locuitorilor din Portugalia. A fost o experiență din care am învățat foarte multe lucruri, atât pe plan profesional, cât și personal, depășindu-mi anumite temeri și limite. Am devenit mai responsabil, mai încrezător în mine, am învățat să mă orientez într-un oraș total necunoscut și mi-am făcut noi prieteni. Am fost impresionat de profesionalismul de care a dat dovadă tutorele nostru de practică de la hotelul Luna Esperanca, Setubal” ne-a mărturisit unul dintre elevii participanți la proiect.
„Lucrând alături de specialiști cu experiență în domeniul Turism şi alimentație, elevii își vor dezvolta la standarde europene competenţe-cheie şi specializate: capacitatea de a lucra în echipă, de a manifesta interes faţă de echipamentele moderne și evoluțiile tehnologice din domeniul de formare, de a face față tranziției de la școală la locul de muncă, precum și abilități sociale sau noi competenţe de comunicare în limba engleză”, spune coordonatorul proiectului.
În urma implementării acestui proiect, vor apărea schimbări și la nivelul managementului și orientării strategice a școlii noastre, care va fi axată pe modernizare și o mai mare deschidere către Europa, școala devenind un mediu unde valorile culturale naționale și europene se vor dezvolta pentru a putea face față provocărilor globalizării și a putea contribui la pregătirea viitoarei forțe de muncă europene. Pe termen lung, vom asista la creșterea gradului de inserție profesională a elevilor, și în acest fel la transformarea viziunii școlii noastre în realitate.
Prof. Ana TUDORAN