Penultimul pas spre o lucrare hidrotehnică de mare amploare


În data de 20 decembrie 2013, a fost pusă în funcţiune galeria subterană de aducţiune secundară Bucova – Marga. Aceasta străbate muntele pe o lungime de aproximativ 4,1 km şi reprezintă penultimul tronson finalizat al unei lucrări hidrotehnice de mare amploare, Aducţiunea secundară Bistra – Lac Poiana Mărului, în lungime totală de peste 15 km, din care până în prezent au fost excavaţi 12,4 km. Această aducţiune secundară face parte integrantă din schema de amenajare hidroenergetică Bistra Poiana Mărului, Ruieni, Poiana Ruscă, şi are rolul de a suplimenta stocul de apă din acumularea Poiana Mărului prin colectarea debitelor pâraielor şi râurilor din zona Bistra, Valea Lupului, Bucova, Marga şi Niermeş, precum şi transportul apei captate în lacul de acumulare.

  Pentru realizarea acestui tronson de aducţiune au fost necesare excavaţii şi lucrări de foraj în subteran cu un diametru de 3,2 m, lucrări de betonare şi injecţii de umplere şi consolidare cu lapte de ciment a galeriei pe o lungime de 2,5 km, betonarea radierului (baza galeriei) pe toată lungimea acesteia, am fost informaţi printr-un comunicat emis de Biroul de presă al Hidroelectrica SA.

  În zona acestui tronson al aducţiunii secundare este preluat şi debitul captării pârâului Bucova, lucrare care  a inclus un  prag de captare din beton, conducta de transport până la portalul de intrare în galeria de aducţiune secundară şi o traversare  peste pârâul Marga. Debitul de apă suplimentar asigurat de captarea Bucova generează un spor de energie de 4,5 GWh/an în CHE Ruieni.

  Începerea lucrărilor la aducţiunea Bistra – Lac Poiana Mărului a fost aprobată prin Decret al Consiliului de Stat, în anul 1981. După 1990, din lipsa resurselor financiare, lucrările au fost întrerupte şi reluate de către Hidroelectrica începând cu anul 2009. Ultimul tronson de aducţiune nefinalizat, Valea Lupului – Bucova,  de aproximativ 2,5 km, urmează să fie realizat în funcţie de resursele financiare disponibile în perioada următoare. Sporul de energie obţinut prin punerea în funcţiune a ultimului tronson este de 32,5 GWh/an în Centrala Hidroelectrică Ruieni, se mai arată în comunicat.

Bogdan NAUM