Pensionarii, tot mai puţini…


În cadrul unei analize a evoluţiei numărului de pensionari cu pensii de Stat, în agricultură şi indemnizaţii pe legi speciale, făcută de reprezentanţii Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin în şedinţa Colegiului Prefectural desfăşurat la sfârşitul lunii noiembrie la Palatul Administrativ din Reşiţa, s-a comunicat că, la data de 31 decembrie 2013, numărul total al pensionarilor din Caraş-Severin era de 85.828. Dintre aceştia, 49.154 erau cu pensii de limită de vârstă, valoarea medie fiind de 959 de lei, iar 1.295 – cu pensii anticipate, din care 164 simple şi 1.131 parţiale. Tot la sfârşitul anului trecut, a mai spus Dorin Brăilă, directorul executiv al CJP, în judeţ existau 14.662 de pensionari de invaliditate, suma medie pe care o primeau aceştia fiind de 603 lei, dintre care gradul I – 816 pensionari, gradul II, 10.095, iar gradul III – 3.751. De asemenea, 12.206 cetăţeni beneficiau de pensie de urmaş, media fiind de 420 de lei, 2.810 – în domeniul agriculturii, iar de pensii acordate în baza legilor speciale se bucurau 9.109 cetăţeni, cele mai reprezentative categorii dintre cele 10 care intră la acest capitol fiind indemnizaţiile care se acordă sub forma unui ajutor lunar soţului supravieţuitor al unei persoane care la data decesului avea statutul de pensionar – 3.984, precum şi 2.693 de indemnizaţii acordate persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, în detaşamentele de muncă, şi soţiilor celor decedaţi. De asemenea, o altă categorie de pensionari este reprezentată de cei care beneficiază de două sau mai multe pensii de asigurări sociale, cărora li se adaugă legile speciale, numărul acestora fiind de 3.408.

Comparativ cu această situaţie, la data de 31 octombrie a.c., numărul total al pensionarilor din Caraş-Severin era de 84.255, cu 1.573 mai mic decât la 31 decembrie 2013. Dintre aceştia, 48.882 beneficiau de pensie de limită de vârstă, valoarea medie fiind de 995 de lei, iar 1.395, de pensie anticipată, 229 simplă şi 1.166 parţială. La sfârşitul lunii octombrie erau în plată 13.858 de pensionari de boală – invaliditate, cu o pensie medie de 621 de lei, astfel: gradul I – 875, gradul II – 9.314, iar gradul III – 3.669. La aceeaşi dată, 11.948 de cărăşeni primeau pensie de urmaş, în sumă medie de 436 de lei, 2.580 – în domeniul agriculturii, iar 8.643 beneficiau de legi speciale, şi de această dată cele mai multe fiind acordate urmaşilor celor care au avut calitatea de pensionar, respectiv 3.790, precum şi celor care au lucrat în detaşamentele de muncă în perioada 1950-1961 sau văduvelor acestora – 2.486. Cei care beneficiau, la sfârşitul lunii octombrie, de două sau mai multe pensii de asigurări sociale şi de legi speciale erau în număr de 3.051.

Scăderea numărului de cetăţeni care beneficiază de pensii de boală se explică prin aceea că, după scandalul care a avut loc la nivelul Serviciului de Evaluări Medicale din cadrul Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin, atunci când trei medici au fost acuzaţi că primeau diferite sume de bani şi bunuri de la pacienţi pentru a le elibera sau a le prelungi deciziile de pensionare pentru gradul de invaliditate, mai mult de 700 de dosare au fost trimise pentru revizuire la Institutul de Expertiză Medicală din Bucureşti. Ca urmare, au existat cazuri în care beneficiarilor li s-a retras pensia de invaliditate, dar şi situaţii în care cei verificaţi au trecut dintr-un grad de invaliditate în altul. Aşa se explică de ce în baza de date a CJP anul acesta figurează cu pensii de boală 13.858 de persoane, faţă de 14.662, câte erau la sfârşitul anului trecut.

Această diminuare se datorează, în mare parte, reîncadrării pacienţilor în gradul de invaliditate, având în vedere situaţia creată cu cei trei medici angajaţi la sediul instituţiei noastre. În urma acestei situaţii s-a dispus trimiterea la Institutul de Expertiză Medicală din cadrul Casei Naţionale de Pensii a peste 700 de dosare, care au fost revizuite. Ulterior, prin revizuire sau pentru neprezentarea la acest institut, foarte mulţi dintre ei au fost trecuţi capabili, adică nu s-au mai încadrat în gradul de invaliditate pentru a beneficia de pensie de invaliditate. Mai trebuie spus că cei care au rămas în grad de invaliditate, 90 şi ceva la sută dintre cei verificaţi au trecut din gradul II în gradul III şi, prin urmare, li s-a diminuat şi cuantumul pensiilor“, a spus, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural, Dorin Brăilă, directorul Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin.

Sonia BERGER