Pe urmele ,,Doinei Banatului” şi ale slujitorilor ei


Din Banatul de Munte, în Banatul de Şes, Rusalin Hoarcă (Linu)

Linu, cunoscut aşa de prieteni şi de cei apropiaţi lui, s-a născut în luna august, ziua 1, anul 1949, în comuna Bucoşniţa, localitate în care activităţile culturale au fost la înălţime, atât în şcoală, cât şi în cadrul Căminului Cultural. De aici i se trage dragostea de joc şi lui Linu, încă de când era în clasa I şi până în clasa a VII-a, în paralel el învăţând de la părinţi taina jocului bănăţean, şi mai ales brâurile pe contratimp.

Linu, împreună cu alţi tineri din localitate constituie o formaţie de dansuri, reprezentând comuna la toate întrecerile de amatori care se organizau în fostul raion Caransebeş, cel mai semnificativ concurs fiind ,,Dialog de la distanţă”, între comunele Bucoşniţa şi Teregova.

Anul 1968 îl găseşte pe Linu la Ansamblul profesionist ,,Doina Banatului” şi, de asemenea, la înfiinţarea Ansamblului de amatori ,,Semenicul” la Caransebeş, în anul 1969, unde, împreună cu alţi colegi de la ,,Doina Banatului” – Doru Haiduc, Afilon Laţcu, soţii Maria şi Nicolae Seracin, toţi dansatori, împreună cu muzicanţii Luca Novac, Marcel Todor, Ioan Puiu şi solistele Valeria Colojoară şi Maria Tudor – se alătură amatorilor de la ,,Semenicul”, ajutându-i să participe la Festivalul Internaţional de la Ohrid, Iugoslavia. Cu aceste două ansambluri ia parte la manifestări artistice şi spectacole, atât în judeţ, cât şi în ţară.

Desfiinţându-se Ansamblul ,,Doina Banatului” (rămânând numai orchestră profesionistă), Linu participă la concursul organizat la Timişoara în toamna anului 1970, pentru un post de dansator, alături de alţi colegi, atunci când s-a înfiinţat Ansamblul profesionist ,,Banatul”, de unde se pensionează în anul 1994. Timp de 14 ani, reuşeşte să fie un dansator de bază la ,,Banatul”, participând la toate acţiunile culturale întreprinse de acest ansamblu, făcându-se cunoscut şi demonstrând tot ceea ce învăţase în anii de pionierat la ,,Doina Banatului”. După pensionare, nu părăseşte Ansamblul ,,Banatul”, rămânând şi în continuare aici, dar nu ca dansator, ci ca impresar artistic, timp de 5 ani.

În anul 2000 se stabileşte la Giarmata, judeţul Timiş, unde îşi desfăşoară activitatea ca director al Casei de Cultură din această localitate, înfiinţând aici şi un ansamblu de copii – ,,Sânziene bănăţene”. Împreună cu acesta, a participat şi participă la diferite festivaluri judeţene şi naţionale, dar şi în ţările învecinate. Dragostea de muzica populară, şi îndeosebi de dansul popular, o transmite şi fiului său, Edy, care, între timp, a fost şi el membru al aceluiaşi Ansamblu profesionist ,,Banatul”. Linu nu-şi uită locurile natale, ca de altfel nici colegii – soţii Duşa şi Nicolae Stănescu –, şi, ori de câte ori ei vin la Caransebeş, caută să se întâlnească cu cei care le-am fost colegi şi prieteni.