Pe urmele ,,Doinei Banatului” şi ale slujitorilor ei


Doi interpreţi, două generaţii:

Pavel Cebzan la clarinet, Andrei Scorobete – vocal

Pavel Cebzan s-a născut la 10 iunie 1944, în localitatea Macedonia, judeţul Timiş. A absolvit Liceul Nr. 3 din Timişoara. Concomitent, a urmat cursurile Şcolii Populare de Artă din capitala Banatului, fiind îndrumat de profesorii Iosif Faur şi Maxim Frunză, care i-au dezvăluit tainele studiului clarinetului.

S-a dovedit în ani că Pavel Cebzan are o pasiune deosebită pentru acest instrument minunat care este clarinetul. S-a angajat de tânăr în Orchestra populară ,,Lazăr Cernescu”, coleg de pupitru fiindu-i renumitul solist clarinetist Arsenie Bălan.

A colaborat mai târziu cu Orchestra ,,Banatul” din Timişoara. Una dintre etapele următoare ale evoluţiei sale este legată de Orchestra Populară Radio, dirijată de George Vancu şi Ionel Budişteanu, orchestră cu care a realizat o serie reuşită de înregistrări. Între anii 1976 şi 1986 atinge performanţa de a fi primit în renumita formaţie a lui Gheorghe Zamfir, cu care efectuează turnee în mai multe ţări ale lumii. În 1980 concertează la Opera din Sydney, în 1981, la Cape Town şi Johannesburg (Africa de Sud). În 1983 concertează în unele oraşe din Canada, pentru ca în 1985 să îl găsim din nou la Montreal. Cu aceeaşi formaţie efectuează apoi un turneu în SUA. Întâlnirea cu maestrul Gheorghe Zamfir îşi lasă amprenta asupra carierei muzicale a lui Pavel Cebzan. Printre membrii formaţiei maestrului mai activau doi interpreţi bănăţeni: violonistul Efta Botoca şi taragotistul Dorin Cuibaru, pe lângă care îl găsim şi pe ţambalistul Paul Stângă din Bucureşti.

Paul Cebzan este mereu preocupat de cariera sa şi, alături de ceilalţi artişti români din diaspora, atinge consacrarea. Pe lângă înregistrările cu jocuri – Brâu, Cărăbuşul, Ardeleana din Ciclova, Ardeleană şi joc de doi din Teregova, Brâul lui Cebzan – de la Radio Timişoara, realizează înregistrări şi în fosta Iugoslavie şi în SUA. Printre cele mai cunoscute sunt doinele Pasărea şi Pitulicul şi Frică mi-i că mor ca mâine. Prestaţia clarinetistului Pavel Cebzan este consemnată pe CD-ul ,,Zamfir – Paul Stângă”, editat în 1994, la Chicago, şi pe o casetă audio. Măiestria interpretativă, tonul cald imprimat instrumentului pe care-l stăpâneşte cu înaltă virtuozitate au determinat bunul renume al acestui artist, stabilit definitiv în Statele Unite ale Americii, la Chicago.

Andrei Scorobete s-a născut la 21 martie 1950, în localitatea Lunca Cernei, judeţul Hunedoara. A urmat opt clase elementare şi Şcoala profesională în meseria de electrician. Ca pregătire muzicală, a urmat trei ani la Şcoala Populară de Artă din Lugoj. Andrei a cunoscut muzica populară din cântecele ce răsunau în casa părintească. A început să cânte la vârsta de 17 ani, îndrumat fiind de tatăl său, care a cântat la fluier, iar mama sa, cu vocea.

A debutat în calitate de colaborator al Orchestrei populare din Făget, al cărui solist a rămas timp de cinci ani. Ca solist al orchestrei Casei de Cultură din Lugoj, condusă de inimosul dirijor Socol Ianculovici, Andrei înregistrează pe bandă magnetică, la studioul de Radio Timişoara, primele sale cântece care cuprind doine, brâuri şi ardelene din zona Făgetului. În vederea efectuării unor turnee prin satele şi oraşele ţării, Andrei şi-a îndreptat atenţia spre diversificarea, îmbogăţirea repertoriului şi a experienţei în ceea ce priveşte interpretarea, încât el va reuşi să imprime împreună cu Orchestra Populară Radio Bucureşti, sub bagheta lui George Vancu, un număr de şase piese. Doina Codrule cu frunză rotată este interesantă prin înfloritura melismelor, tipică pentru zona Caransebeşului. Dar şi celelalte piese, aflate în fonoteca Studiourilor de Radio Timişoara şi Bucureşti, dovedesc că la păstrarea comorilor folclorului bănăţean a contribuit şi Andrei Scorobete, prin măiestria sa artistică. Fostul ziar ,,Drapelul roşu” din Timişoara îi acordă întreaga atenţie cuvenită. Cele mai mari succese pe linie artistică, Andrei le realizează ca solist profesionist la ,,Doina Banatului” din Caransebeş, sub bagheta lui Laci Perescu, în turneele efectuate cu aceasta în aproape toate oraşele din ţară. Tot în această perioadă, ca solist profesionist, a realizat înregistrările de la cele două posturi de radio, Timişoara şi Bucureşti. (Va urma)