Pe ultima sută de metriDocumentaţia pentru obţinerea fondurilor pe Schema de Ajutor de Stat N578/2009 aferentă Măsurii 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere“ se poate depune până la sfârşitul acestei luni. Măsura are ca obiective introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse agricole şi forestiere competitive, adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare, atât în etapa de procesare cât şi în cea de distribuţie a produselor obţinute. De asemenea, se urmăreşte îmbunătăţirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creşterea valorii adăugate a produselor agricole, creşterea valorii adăugate a produselor forestiere şi a eficienţei economice a activităţii microîntreprinderilor, prin dezvoltarea şi modernizarea echipamentelor, produselor şi tehnologiilor de prelucrare.

Fondurile disponibile sunt de 99 de milioane de euro, din care 79,2 milioane sunt alocate pentru investiţiile care vizează sectorul agricol, iar 19,8 milioane de euro pentru investiţiile care se încadrează în sectorul forestier.

Investiţiile finanţabile în sectorul agricol vizează sectorul panificaţie (pâine, produse de patiserie, biscuiţi, paste făinoase etc.), dulciuri (de exemplu ciocolata sau îngheţata) sau alte preparate alimentare (lapte praf, alimente pentru diferite tipuri de regim sau fabricarea de supe sau ciorbe).

De asemenea, în ceea ce priveşte procesarea din sectorul forestier, vor primi sprijin financiar proiectele care au ca scop valorificarea produselor lemnoase (exploatarea forestieră) sau a produselor nelemnoase (ciuperci, fructe de pădure etc.).

Ca o categorie de investiţie specială, această Schemă de Ajutor de Stat oferă finanţare şi pentru producerea de biocombustibili – biodiesel şi bioetanol – pentru transporturi. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Schemei de Ajutor de Stat N578/2009 este de trei milioane de euro, iar procentul de cofinanţare publică nu va depăşi jumătate din valoarea eligibilă a investiţiei. Proiectele se depun la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Caraş-Severin, până în data de 30 iulie.

Carmen SENCO