Pe hârtie, ne-am pregătit deja de iarnă


În recenta şedinţă a Colegiului Prefectural a fost prezentat şi adoptat Planul operativ de acţiune pentru iarna 2018-2019, respectiv între 20 octombrie 2018 şi 31 martie 2019, pe reţeaua de drumuri naţionale din judeţul Caraş-Severin care sunt administrate de către Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara, prin Secţia Drumuri Naţionale Caransebeş şi Secţia Drumuri Naţionale Orşova.

În acest sens, în cadrul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Bucureşti s-a constituit Comandamentul central de iarnă, iar la nivelul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara şi Secţiilor de drumuri naţionale, Comandamentele operaţionale locale, în cazul S.D.N. Caransebeş şi S.D.N. Orşova existând o colaborare cu autorităţile locale prin Comandamentul Judeţean Caraş-Severin.

În document se precizează că reţeaua de drumuri naţionale de pe raza judeţului Caraş-Severin aflată în administrarea S.D.N. Caransebeş şi Orşova are o lungime de 288,576+290,205, respectiv de 578,781 km.

Pentru o bună supraveghere şi organizare a acţiunilor de prevenire şi combatere a poleiului şi înzăpezirii drumurilor naţionale, prin Planul operativ pentru iarna 2018-2019 au fost organizate un număr de 6 baze de deszăpezire şi 3 puncte de sprijin pe reţeaua S.D.N. Caransebeş, şi 6 baze de deszăpezire şi un punct de sprijin pe reţeaua S.D.N. Orşova.

În linii mari, Planul operativ cuprinde clasificarea drumurilor naţionale pe nivele de viabilitate şi nivele de intervenţie, în funcţie de clasa tehnică şi importanţa acestora. Implicit, în funcţie de acestea sunt stabilite atât formaţiile de utilaje, cât şi priorităţile şi intervalele de timp maxim necesare pentru intervenţii. De exemplu, pentru nivelul I de viabilitate, timpii maximi de intervenţie sunt de 3 ore de la semnalarea fenomenului în privinţa răspândirii pentru combaterea poleiului şi a înzăpezirii, 8 ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite pentru deszăpezirea drumului pe minimum o bandă de circulaţie, şi 24 ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite pentru deszăpezirea drumului pe toată partea carosabilă. Pentru celelalte nivele de viabilitate, aceşti timpi cresc semnificativ.

Acelaşi Plan operativ prevede şi personalul necesar pentru informare operativă privind intervenţiile şi starea drumurilor, sistemul de informare pentru a avea informaţiile în regim de permanenţă, 24 de ore din 24, în ceea ce priveşte starea drumurilor naţionale şi modul de intervenţie pe acestea, sistemul de conducere şi coordonare a acţiunilor de prevenire şi combatere a poleiului şi de înzăpezire a drumurilor, utilajele şi mijloacele de transport pentru acţiune, materialele necesare pentru acţiunile de deszăpezire. Conform legii, pe drumurile naţionale se va acţiona doar cu materiale chimice (sare, clorură de calciu).

În documentul prezentat îm cadrul şedinţei Colegiului Prefectural se mai menţionează că, pentru asigurarea auto-utilajelor de deszăpezire cuprinse în Planul operativ de acţiune, D.R.D.P. Timişoara a încheiat acorduri-cadru pe perioada 2016-2020, iar pentru asigurarea materialelor chimice (sare) există un contract încheiat la nivel de C.N.A.I.R. S.A. Bucureşti.

De asemenea, atât la nivel central, între C.N.A.I.R.-I.G.P.R., dar şi la nivel local, între S.D.N. şi I.P.J., s-au încheiat protocoale de colaborare, prin care se stabilesc diverse acţiuni comune de verificare a sectoarelor înainte de începerea sezonului de iarnă, precum şi modul de colaborare în activitatea de deszăpezire.

În concluzie, considerăm că, exceptând poate anumite perioade cu fenomene extreme, numărul total de 61 de bucăţi auto cu lamă şi răspânditor, suplinite de 32 de auto-utilaje grele – încărcătoare, autofreze, autogredere etc. –, organizate pe baze de deszăpezire şi puncte de sprijin, coordonate şi conduse prin Comandamentul D.R.D.P. Timişoara şi S.D.N. Caransebeş şi Orşova, în conlucrare permanentă cu Comandamentul Judeţean Caraş-Severin, pot asigura condiţii corespunzătoare pentru circulaţia rutieră pe întreaga reţea de drumuri naţionale de pe raza judeţului Caraş-Severin, pe toată durata iernii 2018-2019”, se concluzionează în respectivul document.

Mădălina DOMAN