Pe hârtie, în Caraş-Severin curge lapte şi miere


În cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Prefectural, a fost făcută o informare privind principalii indicatori economici şi sociali ai judeţului în anul 2016. În acest context, s-a arătat că judeţul Caraş-Severin are o suprafaţă totală 8.520 km², reprezentând 3,6% din teritoriul naţional, fapt care îl plasează, din acest punct de vedere, pe locul al treilea în ierarhia judeţelor României, după judeţul Timiş (8.697 km²) şi Suceava (8.554 km²). În contrapondere, Caraş-Severinul este unul din cele mai puţin dens populate judeţe din România. Astfel, populaţia totală, la 1 iulie 2016, îl situează, cu cei 326.609 de locuitori, pe locul 35 din punct de vedere al numărului de locuitori şi pe penultimul loc (ultimul loc ocupându-l judeţul Tulcea) în ceea ce priveşte densitatea populaţiei (38,3 locuitori/km²). Situaţia este determinată de relieful predominant muntos (65,4% din suprafaţă) şi de vastele suprafeţe acoperite cu păduri, reprezentând 45,6% din suprafaţa judeţului. Pe de altă parte, un alt factor îl constituie scăderea numărului populaţiei, datorată atât sporului natural negativ, cât şi soldului negativ al migraţiei din ultimii ani, fapt care a determinat o scădere a populaţiei cu 12,5% faţă de 1992. Populaţia urbană a judeţului are o pondere de 58,6% şi este concentrată în două municipii şi şase oraşe, în timp ce diferenţa de 41,4% este răspândită în 69 de comune.

Producţia industrială

Volumul producţiei industriale realizat în anul 2016 în judeţul Caraş-Severin a înregistrat o creştere cu 8,6% faţă de cel din anul 2015.

Caracterizând evoluţia veniturilor totale înregistrate în anul 2016, provenite atât din activitǎţile principale, cât şi din cele secundare, indicele volumului cifrei de afaceri realizate de firmele cu profil industrial cu sediul în judeţul Caraş-Severin a crescut cu 7,0% faţǎ de anul 2015.

Comerţ internaţional

În primele 10 luni ale anului 2016, exporturile FOB (Free on Board) realizate de firmele cu sediul în judeţul Caraş-Severin s-au cifrat la 285 milioane de euro (0,62% din nivelul naţional), iar importurile CIF (Cost, Insurance, Freight) au înregistrat valoarea de 198,8 milioane de euro (0,38% din total ţară).

Balanţa comercialǎ exprimatǎ prin soldul FOB/CIF prezintă un excedent de 86,2 milioane de euro.

Forţa de muncǎ şi şomajul

La sfârşitul anului 2016, efectivul salariaţilor din economia judeţului Caraş-Severin a fost de 56.336 de persoane, din care 54,9% îşi desfǎşurau activitatea în servicii, 40,7% în industrie şi construcţii, restul de 4,4% muncind în agriculturǎ, silvicultură şi servicii anexe. Faţǎ de sfârşitul anului 2015, numărul de salariaţi a crescut cu 1,9% (55.304 persoane în decembrie 2015).

Câştigul salarial mediu brut în luna decembrie 2016 a fost de 2.403 lei/persoanǎ, înregistrând o creştere cu 19,1% faţǎ de decembrie 2015 (2.017 lei), situându-se sub câştigul salarial mediu brut pe ţarǎ (3.257 lei).

Câştigul salarial mediu net s-a situat la nivelul de 1.744 de lei, mai mare cu 19,5% faţǎ de sfârşitul anului 2015 (1.459 lei), fiind, de asemenea, sub nivelul câştigului salarial mediu net naţional (2.354 lei).

Şomajul, fenomen social cu influenţe negative asupra dezvoltǎrii societǎţii, este rezultatul direct al proceselor de restructurare a economiei. La sfârşitul lunii decembrie 2016, în judeţul Caraş-Severin se aflau 2.413 şomeri, 1.019 fiind femei şi 1.394 bǎrbaţi.

Distribuţia diferenţiatǎ a şomerilor pe sexe imprimǎ o ratǎ a şomajului diferitǎ (2,2% pentru bǎrbaţi, respectiv 1,9% pentru femei). Comparând rata şomajului din judeţ cu rata medie la nivel naţional (4,8%), se observǎ cǎ în judeţul Caraş-Severin aceasta este mai mică cu 2,7%.

Construcţii de locuinţe

În anul 2016, pe raza judeţului Caraş-Severin s-au terminat 130 de locuinţe, cu 44 de unităţi mai puţin decât în 2015. Repartizarea pe medii de rezidenţǎ a pus în evidenţǎ distribuţia inegală a locuinţelor terminate (71 în urban, respectiv 59 în rural).

Numǎrul autorizaţiilor pentru clǎdiri rezidenţiale eliberate în cursul anului 2016 a fost de 213, cu 11 mai multe decât în anul 2015.

Pensionari de asigurări sociale de stat şi pensia medie lunarǎ

Datele statistice disponibile la nivelul trimestrului III al anului 2016 relevă faptul cǎ în judeţ existau 73.965 de pensionari (număr mediu), cu 871 mai puţini decât la sfârşitul anului 2015. Pensia medie lunarǎ a crescut de la 881 de lei în trimestrul IV al anului 2015, la 923 de lei în trimestrul III din 2016.

Bogdan NAUM