Parastas la Cercul Militar


Cu doi, trei ani în urmă, în cadrul Filialei A.N.C.M.R.R. „G-ral Ion Dragalina” din Caransebeş, s-a reluat o sfântă tradiţie prin care, cu prilejul sărbătoririi, la 26 octombrie a fiecărui an, a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, cadrele militare în rezervă, retragere şi veteranii de război, împreună cu familiile, îi pomenesc „pe cei trecuţi la cele veşnice”, foştii camarazi – taţi, soţi, mame, soţii.

În regimul trecut, pe baza sloganului „Morţii cu morţii, viii cu viii”, nu erau permise asemenea activităţi în rândul cadrelor, al familiilor lor, şi cu atât mai mult în instituţiile militare.

Anul acesta, prin grija preşedintelui filialei, col. sing. (r) Modest Ududec, a col. (r) Teodor Fătu, mr. (r) Virgil Nesteriuc, plt. adj. (r) Fănică Vîrlan şi cu sprijinul unor inimoase şi evlavioase soţii sau fiice ale foştilor camarazi, cum sunt doamnele Lucreţia Văduva, Ecaterina Török, Ofelia Lădariu, Nicoleta Chişevescu, Elena Ciobanu, Alexandrina Lăzureanu, Rada Rusu, Alexandra Făsui şi Panaghiota Szaniszlo, s-a organizat la Cercul Militar un „Parastats de pomenire” a cadrelor militare, precum şi a soţiilor lor decedate, care au activat o perioadă din cariera lor în Unităţile militare din garnizoană.

În cadrul slujbei de pomenire, oficiată cu mult har de către P.O Protopop Liviu Mihai Drăgan, din Episcopia Caransebeş, au fost amintite peste 250 de nume, care într-un trecut mai îndepărtat sau mai apropiat au fost „suflete vii”, acum „ţărână”, foşti generali, ofiţeri superiori şi inferiori, maiştri militari, subofiţeri, precum şi soţii şi mame, care au îndeplinit atât nobila misiune de instructori şi educatori ai copiilor lor, a numeroase contingente de militari, cât şi sarcinile casnice şi de pe şantierele economiei naţionale, pe sau sub pământ, unde au edificat obiective industriale, de suprastructură şi construcţii grandioase, pe care le vedem şi cu care ne mândrim şi astăzi, când cei pomeniţi sunt „trecuţi la cele veşnice”.

„În aceste timpuri de criză morală şi amorţire religioasă – sublinia în discursul său Înalta faţă bisericească –, trebuie să punem mai mult în practică cele trei virtuţi: Credinţa, Speranţa şi Dragostea, în concordanţă cu principiile şi moravurile creştine”.

După rostirea Rugăciunii Domneşti şi a unui „Dumnezeu să-i odihnească în pace!”, cei prezenţi au păstrat un moment de reculegere, apoi, împreună, au servit din produsele pregătite sau aduse de participanţi la parastas şi au depănat amintiri din multele momente când, împreună cu cei ce nu mai sunt printre cei vii, şi-au pus în slujba patriei şi a familiei, inteligenţa, priceperea şi dăruirea, pentru rezolvarea multor probleme dificile în situaţii-limită, punându-şi uneori în pericol chiar şi viaţa. Vom păstra vie în memorie amintirea voastră, astăzi, mâine şi pentru totdeauna! Odihnă veşnică!

col. (r) Iosif ANDRONESCU

membru A.N.C.M.R.R.