O nouă finanţare europeană la Constantin Daicoviciu


Depunerea de proiecte, de către conducerea administraţiei publice locale, este o alternativă pentru dezvoltarea comunei Constantin Daicoviciu, în condiţiile în care întreaga ţară trece prin momente financiare grele. Ca urmare, nici bugetul local nu permite finanţarea tuturor obiectivelor pe care le are în vedere conducerea administraţiei publice locale, an de an.

Astfel, datorită depunerii unor proiecte viabile, este posibilă atragerea fondurilor pentru finanţarea diverselor investiţii, cum ar fi, de exemplu, cele privind realizarea planurilor cadastrale pentru terenurile extravilane, asfaltarea de străzi comunale, construirea de noi obiective, cum ar fi Centrul Cultural, achiziţionarea de utilaje noi – tractor, buldoexcavator, ori finanţarea obiectivului de alimentare cu apă, canalizare menajeră, dar şi altele.

Un nou obiectiv, a cărui punere în aplicare va fi demarată anul acesta, imediat după terminarea procedurilor de achiziţii publice, este construirea Centrului de Informare Turistică. Finanţarea acestui obiectiv este posibilă datorită atragerii fondurilor F.E.A.D.R., prin Măsura de finanţare 313.

,,Construirea Centrului de Informare Turistică este extrem de benefică pentru comună, deoarece va ajuta la promovarea valorilor, tradiţiilor, obiceiurilor, obiectivelor şi traseelor turistice din localitatea noastră. Aici poate fi evidenţiată chiar şi istoria satelor comunei, cu îndeletnicirile, porturile şi obiceiurile din trecut”, ne-a declarat primarul Daniel Boambeş, iniţiatorul acestui proiect.

Construirea acestui obiectiv vine să completeze peisajul din centrul satului Zăgujeni, alături de celelalte obiective prezente: Căminul Cultural, Parcul Tineretului, Grădiniţa cu Program Normal pentru Preşcolari şi Biserica ortodoxă. (S. Berger)