A N U N Ţ NEGOCIERE DIRECTĂ


Având în vedere că la două licitaţii anunţate nu s-a prezentat niciun ofertant, pentru ducerea la îndeplinire a HCL Nr. 161/30.07.2009 şi HCL Nr. 55/31.03.2011, în data de 27 iulie 2011, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, se va organiza negociere directă, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea parcelei de teren cu nr. top. 4220/2 – proprietatea Statului Român, şi nr. top. 4221 – vechea albie a râului Timiş, proprietatea Statului Român, în suprafaţă totală de 2.775,70 mp, cu destinaţia ,,Livadă şi orice activităţi economice de producţie agricolă”.

Cererile de înscriere la negociere se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 27 iulie 2011, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor pentru negociere, în sumă de 50 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 27 iulie 2011, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.