Muzeu de etnografie şi folclor, la VoislovaÎn cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăvoi, desfăşurată în data de 26 ianuarie, a fost aprobat cu unanimitate de voturi un proiect de hotărâre, iniţiat de viceprimarul Ion Scorobete, ce propunea amenajarea unui Muzeu local de etnografie şi folclor în incinta clădirii în care funcţionează Şcoala cu clasele I-IV din localitatea Voislova.

Pusă pentru prima oară în discuţie, cu ocazia unui alt eveniment cultural dedicat voislovenilor, prilejuit de lansarea volumului „Ilustraţii ale portului popular din Voislova de-a lungul vremii”, aparţinând autorului Petru Opruţ, ideea amenajării unui Muzeu local de etnografie şi folclor în clădirea Şcolii cu clasele I-IV din Voislova a prins treptat contur, beneficiind şi de sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale. Astfel, în şedinţa Consiliului local, s-a subliniat necesitatea conservării tradiţiilor populare specifice zonei Văii Bistrei, astfel încât generaţiile viitoare să poată avea posibilitatea de a cunoaşte modul de viaţă al înaintaşilor şi felul în care aceştia au păstrat nealterate portul popular, obiceiurile, îndeletnicirile şi toate activităţile ce alcătuiau universul social şi cultural al satelor din zona Banatului de Munte.

Alegerea clădirii în care funcţionează actualmente Şcoala cu clasele I-IV din Voislova, ca locaţie pentru viitorul Muzeu local de etnografie şi folclor, a fost determinată de faptul că imobilul dispune de un spaţiu neutilizat în prezent, dotat cu încălzire centrală şi alte utilităţi şi în care se poate amenaja sala ce va găzdui exponatele. De asemenea, clădirea Şcolii cu clasele I-IV Voislova este situată în chiar centrul localităţii, cu acces direct la Drumul Naţional 68 şi este proprietate a comunei Zăvoi, imobilul fiind întabulat în Cartea funciară.

Un alt atu al localităţii Voislova este dat de faptul că există deja o monografie a acestei aşezări, publicată în anul 2008 sub semnătura lui Petru Opruţ, iar autorul şi-a manifestat intenţia de a dona muzeului o bună parte din colecţia sa de fotografii, articolele de îmbrăcăminte şi unelte tradiţionale, pe care le-a adunat, de-a lungul timpului, de la oamenii din sat. Pe lângă „Monografia localităţii Voislova” şi albumul retrospectiv intitulat „Ilustraţii ale portului popular din Voislova de-a lungul vremii”, Petru Opruţ mai are în lucru o carte, ce va trata istoria Parohiei Ortodoxe din Voislova, lucrare aşteptată cu deosebit interes, atât de către specialişti, cât şi de publicul larg.

Nu în ultimul rând, autorităţile administraţiei publice locale au hotărât ca exponatele care vor fi donate muzeului să intre în patrimoniul public al comunei Zăvoi, administrarea muzeului să se facă de către Primărie, cu aprobarea Consiliului local, iar în bugetele anuale ale comunei să fie cuprinse sume de bani care să fie destinate bunei funcţionări a Muzeului Local de Etnografie şi Folclor din Voislova.

Având în vedere faptul că, în acest an, satul Voislova sărbătoreşte 615 ani de la prima atestare documentară a localităţii, sub denumirea de Wozylyowa, autorităţile administraţiei publice locale intenţionează ca inaugurarea Muzeului local de etnografie şi folclor să se facă odată cu dezvelirea unei plăci comemorative, ce urmează a fi montată pe clădirea Şcolii cu clasele I-IV din Voislova. De asemenea, cu această ocazie se vor înmâna plachete şi diplome omagiale, persoanelor care şi-au adus contribuţia la promovarea în lume a imaginii satului Voislova.

Firuţ MIHUŢ