Măsuri privind apărarea împotriva incendiilor


la sistemele de încălzire şi coşurile de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi

În ultima perioadă, au avut loc o serie de incendii la locuinţe şi anexe ale acestora. Coşurile de fum defecte, necurăţate sau neprotejate faţă de materialele combustibile au fost câteva dintre cauzele care au determinat producerea acestora.

În scopul preîntâmpinării apariţiei unor situaţii de urgenţă, se recomandă cetăţenilor luarea următoarele măsuri:

 • Evitaţi utilizarea coşurilor de evacuare a fumului şi gazelor cu burlane şi coturi metalice montate în apropierea şi pe pereţii din lemn, fără izolarea termică cu materiale ignifuge, în prealabil, la aceste treceri;

 • Curăţaţi coşurile de funinginea depusă şi întreţineţi-le prin zugrăvire, pentru a putea observa şi repara eventualele fisuri apărute;

 • Nu utilizaţi benzină, motorină sau alte substanţe uşor inflamabile pentru aprinderea focului în sobe;

 • Amplasaţi sobele la distanţe sigure de materialele combustibile şi evitaţi aşezarea acestora direct pe parchet sau podelele laminate;

 • Verificaţi cu grijă sobele, canalele şi coşurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri;

 • Montaţi pe pardoseală, în faţa uşii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă cu dimensiuni de 0,50×0,70 m;

 • Nu introduceţi în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsaţi uşa de la focar deschisă şi nu supraîncălziţi sobele;

 • Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în încăperi unde sunt în funcţiune mijloace de încălzit;

Pentru mijloacele de încălzit locale sau centrale care folosesc combustibil lichid, recomandăm următoarele măsuri.

 • Verificaţi etanşeitatea conductelor de alimentare cu combustibil;

 • Interziceţi supraalimentarea cu combustibil;

 • Alimentaţi cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de funcţionare;

 • Curăţaţi periodic conductele de alimentare şi duzele de pulverizare.

Considerăm că, respectând aceste minime măsuri de prevenire a incendiilor, situaţia operativă se va îmbunătăţi simţitor.

Serviciul Prevenire ISU „Semenic” Caraş-Severin