Măsuri de siguranţă, în caz de inundaţii


În perioadele cu precipitaţii abundente sub formă de ploaie şi ca urmare a topirii rapide a zăpezilor, ne putem confrunta cu inundaţii. Pentru a preveni efectele negative ale acestora, cetăţenii au obligaţia de a respecta următoarele măsuri:

Ce trebuie să faceţi înainte de inundaţie?

  • Învăţaţi cum să întrerupeţi utilităţile, cum ar fi alimentarea cu curent electric, gaz şi apă, de la întrerupătoarele şi supapele principale;

  • Aflaţi cum funcţionează sistemul de încălzire;

  • Păstraţi documentele importante şi obiectele personale de neînlocuit într-un loc unde nu se vor deteriora;

  • Mutaţi obiectele care se pot mişca în partea cea mai de sus a casei, deconectaţi aparatele;

  • Împreună cu întreaga familie părăsiţi locuinţa şi deplasaţi-vă spre locul de refugiu dinainte stabilit (etaje superioare, acoperişuri, înalţimi sau alte locuri dominante), care nu pot fi acoperite de nivelul cotelor maxime ale apelor.

Ce trebuie să faceţi în timpul inundaţiei?

  • Dacă autorităţile locale emit o alertă de inundaţii, pregătiţi-vă de evacuare;

  • În cazul în care sunteţi surprins în afara locuinţei (pe străzi, în şcoli, în parcuri, săli de spectacol, în gări, autogări, magazine, alte locuri), este necesar să respectaţi cu stricteţe comunicările primite şi să vă îndreptaţi spre locurile de refugiu cele mai apropiate;

  • Înainte de părăsirea locuinţei, întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, energie electrică, şi închideţi ferestrele;

  • Scoateţi animalele din gospodărie şi dirijaţi-le către locurile care oferă protecţie;

  • La părăsirea locuinţei, luaţi documentele personale, o rezervă de alimente, apă, trusa sanitară, un mijloc de iluminat, un aparat de radio, sau, pe timp friguros, îmbrăcăminte mai groasă;

  • După sosirea la locul de refugiu, comportaţi-vă cu calm, ocupaţi locurile stabilite, protejaţi şi supravegheaţi copiii, respectaţi măsurile stabilite.

Ce trebuie să faceţi după inundaţie?

  • Nu intraţi în locuinţă, în cazul în care aceasta a fost avariată sau a devenit insalubră;

  • Nu atingeţi firele electrice;

  • Nu consumaţi apă direct de la sursă, ci numai după ce a fost fiartă;

  • Consumaţi alimentele numai după ce au fost curăţate, fierte şi, după caz, controlate de organele sanitare;

  • Nu folosiţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, sau pe cele electrice, decât după aprobarea organelor de specialitate;

  • Acordaţi ajutor victimelor surprinse de inundaţii;

  • Executaţi lucrări de înlăturare a urmărilor inundaţiei, degajarea mâlului, curăţarea locuinţei şi mobilierului, dezinfectarea încăperilor, repararea avariilor;

  • Sprijiniţi moral şi material oamenii afectaţi de inundaţii prin găzduirea, donarea de bunuri materiale, alimentare, medicamente.

Plt. Romulus BOJINESCU,

SERVICIUL PROTECŢIE CIVILĂ