Marea Unire, în concurs


Întâmpinăm un veac de la Marea Unire şi cu un concurs literar-artistic interjudeţean, organizat de Societatea literar-artistică „Sorin Titel” din Banat, cu sprijinul afectiv şi efectiv al Primăriei comunei Mehadia – primar Iancu Panduru, al Bisericii Ortodoxe Române din localitate – preot Ciprian Danci, al Cooperaţiei de Consum – preşedinte ec.Victor Cîrstoi, şi al Liceului ,,Nicolae Stoica de Haţeg” – director prof. Mihai Feneşan.

Concursul literar-artistic se referă la proză scurtă (medalion literar, crochiu, schiţă, povestire, nuvelă), poezie şi reportaj, cu un amendament: fiecare lucrare să aibă tangenţă cu MAREA UNIRE, cu Actul Naţional de la Alba-Iulia, din 1 Decembrie 1918.

Pot trimite lucrări literar-artistice creatorii de frumos din judeţele Caraş-Severin, Timiş, Hunedoara, Arad şi Mehedinţi, creatori care nu au debutat editorial (individual sau în grup). Lucrările vor fi însoţite de o fotografie şi fişa cu datele personale ale autorului.

Lucrările vor fi evaluate de o comisie de premiere formată din cadre universitare, profesori de liceu, scriitori şi publicişti. Lucrările premiate vor fi publicate în revista EMINESCU, publicaţia Societăţii. Lucrările premiate, dar şi nepremiate, însă valoroase în formă şi conţinut, vor constitui obiectul unei cărţi, ce va fi lansată la 1 Decembrie 2018, cu ocazia Simpozionului „MAREA UNIRE”.

Premiile vor consta în bani, cărţi şi diplome.

Concursul literar-artistic se va încheia în data de 31.12.2017.

Materialele vor fi trimise la adresele: Nicolae Danciu Petniceanu, comuna Mehadia, Str. Pădurii 389, Caraş-Severin, tel. 0255-523 204; Constantin Vlaicu, comuna Mehadia, Str. Spitalului 125, Caraş-Severin, tel. 0255-523 193.

De asemenea, materialele pot fi trimise şi în format electronic, pe adresa slasorintiteldinbanat@gmail.com.