Finanțările pentru microîntreprinderi, pe înțelesul tuturorAgenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest a finalizat turul regional pentru lansarea Apelului 2 de proiecte aferent Axei Prioritare 2, Prioritatea de Investiții 2.1.A – Microîntreprinderi din cadrul Regio – Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020.
În intervalul 21-29 mai au fost organizate seminarii de informare privind condițiile de accesare a fondurilor europene pentru microîntreprinderi în toate municipiile reședință de județ din Regiunea Vest – Arad, Deva, Reșița și Timișoara.
Reprezentanții ADR Vest au prezentat criteriile de eligibilitate și selecție a proiectelor, categoriile de cheltuieli eligibile, criteriile de evaluare tehnică și financiară, aspecte practice privind completarea cererilor de finanțare – se arată într-un comunicat al instituţiei timişorene.
Totodată, în cadrul întâlnirilor, s-a discutat despre problemele și greșelile întâlnite în elaborarea și transmiterea proiectelor, spețe întâmpinate anterior în procesul de evaluare și selecție, iar specialiștii ADR Vest au încercat să vină cu clarificări și răspunsuri la toate întrebările participanților cu privire la Apelul de proiecte aferent PI 2.1. A – Microîntreprinderi.
„Le recomand tuturor să citească Ghidul solicitantului cu mare atenție, pentru că acolo sunt detaliate informațiile privind condițiile în care pot fi accesate aceste finanțări, și să apeleze cu încredere la helpdesk-ul nostru, pentru că noi ne dorim să avem cât mai multe proiecte bune și ca aceste proiecte să fie implementate apoi cu succes în Regiunea Vest. Asta înseamnă că suntem aici ca să îi ajutăm pe toți cei care doresc finanțare prin POR. Avem peste 10 milioane de euro la dispoziție, așteptăm proiecte de calitate și ne dorim cât mai multe afaceri prospere în regiunea noastră”, a punctat directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest, Sorin Maxim, la seminarul de la Timișoara, care s-a bucurat de o participare numeroasă.
Pentru cei care nu au putut participa la seminarii, materialele distribuite cu această ocazie pot fi consultate și online, pe site-ul ADR Vest – https://adrvest.ro/microintreprinderi-2/.
De asemenea, tot în sprijinul potențialilor solicitanți, ADR Vest va mai organiza un seminar de informare online (webinar) în perioada următoare, iar cei interesați să depună proiecte se pot adresa, pentru alte informații, biroului de Helpdesk (Str.Gheorghe Lazăr, nr. 14, Timișoara, tel./fax 0256/491.981, 0256/491.923, e-mail: helpdesk@adrvest.ro, www.adrvest.ro).
În comunicatul emis de ADR Vest se mai arată că Apelul de proiecte pentru Prioritatea de Investiții 2.1.A – Microîntreprinderi este de tip competitiv.
Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS (http://wvw.fonduri-ue.ro/mysmis), în intervalul 8 iulie, ora 12 – 8 noiembrie, ora 12.
În cadrul PI 2.1.A vor putea solicita finanțare societățile și societățile cooperative care:
• se încadrează în categoria microîntreprinderilor, pentru construirea, modernizarea și extinderea spațiilor de producție sau prestare a serviciilor, dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line, pentru investiții localizate în mediul urban;
• au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu au avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
• au înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin unul în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau au cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare.
Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 25.000 de euro, iar valoarea maximă a ajutorului în regim de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice din fonduri publice este de 200.000 de euro. Finanțarea nerambursabilă solicitată poate reprezenta cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului.
Regiunea Vest dispune de o alocare financiară de 10,77 milioane euro în cadrul Apelului 2 de proiecte pentru Prioritatea de Investiții 2.1.A – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – microîntreprinderi.
Mădălina DOMAN