La Caransebeş, bătrânii vor locui în vilă


În şedinţa extraordinară din data de 3 decembrie, consilierii locali caransebeşeni au aprobat proiectul de hotărâre privind înfiinţarea unui Centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiu, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale. Totodată, s-a aprobat şi încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Caransebeş, ca lider de proiect, şi Direcţia de Asistenţă Socială din municipiu, în calitate de partener, în vederea implementării în comun a proiectului.

Acesta are o valoare de 6,2 milioane de lei (inclusiv TVA), din care contribuţia proprie de la bugetul local este de 1,8 milioane de lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, precum şi contribuţia de 2 la sută din valoarea eligibilă a acestuia, în cuantum de 88.487 de lei, sumă la care se ridică cofinanţarea.

Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Caransebeş va funcţiona în cunoscuta Vilă Popov din cartierul Teiuş, care va fi reabilitată cu acest prilej. Astfel, printre operaţiunile care se vor executa aici se numără înlocuirea şarpantei, consolidarea fundaţiilor, a planşeelor din lemn şi a zidăriei, realizarea unor stâlpi din beton armat, înlocuirea grinzilor neconforme ale planşeelor şi dublarea lor, reparaţii şi refaceri ale finisajelor interioare şi exterioare şi înlocuirea tâmplăriei, realizarea unor pardoseli din parchet laminat şi gresie, înlocuirea tâmplăriei existente cu una din PVC cu geam termopan, modernizarea instalaţiei electrice, refacerea instalaţiei şi schimbarea sistemului de încălzire, precum şi anveloparea pe interior a clădirii.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, consilierii caransebeşeni au mai aprobat şi Documentaţia tehnico-economică, Faza DALI şi Faza Proiect Tehnic, precum şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului.

Sonia BERGER