KH Caransebeş împlineşte un an de existenţă, cu un nume nou


Asociaţia „Ajutorul copiilor pentru viaţă” a luat fiinţă în urmă cu câţiva ani sub denumirea germană „Kinder Hilfe”, datorită familiei Dieter şi Gertrud Idems, cetăţeni germani care au ajutat Caransebeşul imediat după Revoluţie. Cunoscând bine realitatea românească, în special pe cea din municipiul nostru, Caransebeş, famila Idems a decis să investească în educaţia copiilor, axându-şi activitatea caritabilă pe comunitatea din cartierul Balta Sărată.

După mai mulţi ani petrecuţi în Caransebeş, familia Idems s-a retras, însă activitatea începută de dumnealor continuă şi astăzi, sub denumirea românească „Ajutorul copiilor pentru viaţă”, asociaţia luând fiinţă în 15 ianuarie 2014, când a dobândit personalitate juridică, scopul ei fiind integrarea socială a copiilor din familii defavorizate şi prevenirea abandonului şcolar. Noi trei – Mietta, eu (Cosmin) şi Adriana – am îmbrăţişat cu ani în urmă ideile fondatorilor asociaţiei şi ne preocupăm ca fiecărui copil ce ne calcă pragul în cadrul programului nostru de sprijin, indiferent de mediul din care provine, să i se respecte, cu demnitate, dreptul la educaţie şi integrare socială.

În prezent avem 18 copii în programul de sprijin, selectaţi din familii cu o situaţie materială precară (familii cu mulţi copii, familii monoparentale, familii fără niciun venit etc.). Acestora li se oferă zilnic o masă caldă, condiţii de igienizare, au atât un spaţiu adecvat pentru învăţare, cât şi cadre specializate care se ocupă de ei. La sediul „Ajutorul copiilor pentru viaţă” ei găsesc un mediu primitor, propice pentru socializare, pentru integrare socială şi petrecerea utilă şi plăcută a timpului liber, deprinderi solide de igienă personală şi abilităţi de viaţă, pe care familia de cele mai multe ori nu le satisface pe deplin.

De la an la an, rezultatele la învăţătură ale unora dintre copii au devenit din ce în ce mai bune, frecvenţa şcolară de asemenea, comportamentul lor s-a schimbat mult, fapt care a influenţat pozitiv disciplina şi atitudinea faţă de învăţătură, dovadă realizările primei generaţii de copii „crescuţi” şi educaţi de asociaţia noastră: trei absolvenţi de liceu, un absolvent de şcoală profesională, dintre aceştia avem şi o studentă la Universitatea Politehnică din Timişoara, iar ceilalţi sunt angajaţi la fabricile din oraş. Din celelalte generaţii, copiii pe care acum îi avem în asistenţă sunt de la clasele primare până la liceu.

Când este nevoie, sunt ajutate şi familiile copiilor, prin acordarea de alimente, haine, mobilier, plata unor servicii etc., acest lucru fiind posibil şi ca urmare a bunei colaborări oferite de Congregaţia Surorilor Franciscane, în clădirea căreia ne desfăşurăm activitatea.

Petruţa IOVANOVICI

Constantin MARIAN (Cosmin)