,,Ion Românu”, la a XII-a ediţie


Festivalul de muzică corală ,,Ion Românu”, ajuns la cea de-a XII-a ediţie, se organizează în memoria aceluia care a fost dirijor, profesor, teoretician al muzicii, instrumentist (vioară/violă), organizator de viaţă muzicală. Este printre ultimii reprezentanţi din marea pleiadă de dirijori de cor ai Banatului secolului XX – filiera Ion Vidu, Atanase Lipovan, Antoniu Sequens, Iosif Velceanu, Sabin Drăgoi, Filaret Barbu, Vadim Şumski, Nicolae Ursu. Încă din anii de studii la Şcoala normală de învăţători din Caransebeş (1929-1937), s-a evidenţiat prin calităţile sale deosebite în ale muzicii, fiind singurul elev căruia i s-a permis în acei ani să dirijeze corul şcolii, în locul profesorului. A dat glas ca nimeni altul muzicii lui Nicolae Ursu, Ion Vidu, Sabin Drăgoi. Cu lucrări ale ultimilor doi a realizat şi un disc. Şi-a încântat publicul din tot Banatul, din Bucureşti, Iaşi, dar şi pe cel din Serbia (Glogoni şi Vârşeţ), iar Radio Novi Sad programează şi acum înregistrările sale. Vârful carierei dirijorale Ion Românu l-a atins cu ciclul marilor oratorii de Georg Friedrich Handel: Samson, Das Alexander-Fest, Der Messias şi Juda Maccabene.

Duminică, 9 mai 2010, la Catedrala Ortodoxă ,,Schimbarea la Faţă” din Reşiţa (Govândari II), locul în care s-a desfăşurat evenimentul, au fost prezentate următoarele formaţii corale: ,,Menestrelul” al Palatului Copiilor şi Elevilor din Reşiţa, dirijor prof. Adriana Ponoran; ,,Anastasis” al Bisericii Ortodoxe din Bozovici, dirijor instit. Claudia Cherescu; ,,Gheorghe Dobreanu” al Catedralei Ortodoxe Române din Caransebeş, dirijor prof. Maria Poneţki; ,,Armonia” al Bisericii Ortodoxe din Bocşa, dirijor pr. Silviu Ferciug; ,,Sabin Păuţa” al Liceului de Artă cu clasele V-VIII din Reşiţa; ,,Lia Ponoran” al C.J.C.P.C.T. Caraş-Severin; ,,Franz Sturmer” al Forumului Democrat German din Reşiţa; ,,Schimbarea la Faţă” al Catedralei Ortodoxe din Reşiţa, toate dirijate de prof. Elena Cozâltea; Corala Liceului Teologic Baptist din Reşiţa, dirijor prof. Emanuela Matieş.

La buna organizare a acestui festival şi-au adus aportul Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Primăria Reşiţa.

Ştefan ISAC