INVITAŢIE DE PARTICIPARE


LA PROCEDURA DE ACHIZIŢIE DIRECTĂ

SERVICII DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ cod CPV – 79211000-6

Derulată în cadrul proiectului „Completarea echipei prin încadrarea şi menţinerea în muncă a 18 lucrători defavorizaţi în domeniul industriei alimentare”

POSDRU/75/5.1/A/45817

1. Autoritate contractantă: SC CĂVĂRĂNŢANA COMPANY SA.

2. Tipul achiziţiei: servicii.

3. Codul CPV79211000-6.

4. Procedura de achiziţie conform Instrucţiunii AMPOSDRU 26/31.08.2010/ O.U.G. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare:

cumpărare directă.

5. Obiectul achiziţiei: servicii de expertiză contabilă extrajudiciară.

6. Cerinţele tehnice minimale ale serviciilor achiziţionate sunt următoarele:

– asigurarea evidenţei contabile analitice distincte a Proiectului pentru toată durata de implementare a Proiectului;

– expertul contabil va semna şi data documentele contabile aferente operaţiunilor din cadrul proiectului;

– expertul contabil ce urmează a fi desemnat va fi membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

7. Valoarea estimativă a achiziţiei: 2.000 lei fară TVA.

Informaţii suplimentare, precum şi documentaţia de atribuire se pot obţine la: sediul SC CĂVĂRĂNŢANA COMPANY SA, LOC. CONSTANTIN DAICOVICIU, jud. Caraş-Severin, România. Tel: 0722/518332, e-mail: cavarantanacompany@yahoo.com

Persoană de contact: CARAIBOT IOAN.