Întâlnire „regală” a ADR Vest


Recent, în Sala Regele Ferdinand a Primăriei Municipiului Arad a avut loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest. Cu această ocazie, membrilor CDR Vest le-au fost prezentate stadiile implementării Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, respectiv a Programului Operaţional Regional 2007-2013, programe operaţionale gestionate de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar. De asemenea, membrii CDR Vest au fost informaţi cu privire la modernizarea identităţii vizuale a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest.

ADR Vest a supus aprobării membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, printre altele, rapoartele de activitate ale ADR Vest şi CDR Vest pentru anul 2016, componenţa Consorţiului Regional de Inovare al Regiunii Vest, cuantumul contribuţiilor Consiliilor Judeţene din Regiunea Vest la Fondul pentru Dezvoltare Regională. bugetul de venituri şi cheltuieli al ADR Vest pentru anul 2017, precum şi actualizarea organigramei multianuale a Agenţiei.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este alcătuit din preşedinţii Consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de Consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii. (B. Meteş)