Începere proiect „O șansă pentru comunitățile marginalizate din municipiul Caransebeș”, COD SMIS 2014: 101559


Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Caransebeș, în parteneriat cu Asociația Organizația pentru Strategii și Programe de Dezvoltare”, Asociația „Caritas” – filiala Caransebeș, Colegiul Național „Traian Doda” Caransebeș și Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș anunță începerea proiectului „O șansă pentru comunitățile marginalizate din municipiul Caransebeș”.

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la reducerea numărului persoanelor de etnie romă și a celor de alte etnii aflate în risc de sărăcie din zonele marginalizate identificate, printr-o abordare integrată, adaptată nevoilor cu care locuitorii acestor zone se confruntă zi de zi.

Numărul total al persoanelor din grupul țintă va avea următoarea distribuție: 430 adulți și 220 copii. Vor fi furnizate cursuri de iniţiere si calificare pentru un număr de minim 380 de persoane adulte din zonele marginalizate, vor fi identificate locuri de muncă și plasarea pe piața muncii a unui număr de minim 258 persoane adulte din comunitățile marginalizate, se va urmări creșterea ratei de școlarizare, prevenirea părăsirii timpurii a școlii și furnizarea de servicii sociale pentru un număr de minim 220 de copii din zonele marginalizate identificate.

De asemenea, vor fi realizate minim 50 stagii de ucenicie de către persoanele din grupul țintă al proiectului și vor fi acordate minim 25 microgranturi persoanelor din zonele marginalizate în vederea demarării unei afaceri. Totodată, vor fi furnizate asistenţă juridică persoanelor care nu au acte de identitate (C.I sau certificate de nastere) precum și servicii medicale (pachet de servicii medicale minim, monitorizare sarcină) și socio-medicale (cursuri de educație sexuală, igienă) pentru persoanele selectate în grupul ţintă din comunitaţile marginalizate.

Se vor urmări și îmbunătăţirea condiţiilor de locuire pentru persoanele din grupul ţintă, precum și organizarea şi derularea de campanii în vederea reducerii discriminării.

Valoarea totală a proiectului este de 24.120.320,06 lei, iar perioada de desfășurare este de 36 de luni, respectiv 14.08.2017-13.08.2020.

Informații despre proiect: Primăria Municipiului Caransebeș, Gabriela Bănăduc, manager proiect

Telefon 0255 514 885, E-mail primaria-caransebes@gmail.com, Website www.primaria-caransebes.ro