A N U N Ţ L I C I T A Ţ I E


Pentru ducerea la îndeplinire a HCL Caransebeş Nr. 86/19.04.2011 şi HCL Nr. 195/31.07.2012, se va organiza în data de 14 februarie 2013, ora 14, la Primăria municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, licitaţie publică cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea a 47 de loturi în Cartierul Valea Cenchii.

Lista acestora, suprafeţele, amplasamentele, precum şi preţurile, pot fi consultate la Primăria Caransebeş, loturile fiind cuprinse în Proiectul de parcelare, scara 1:2880, anexă a Caietului de sarcini.

Cererile de înscriere la licitaţie se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Primăriei Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, până la data de 14 februarie 2013, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor pentru licitaţie, în sumă de 10 lei, se achită la casieria Primăriei Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, până la data de 14 februarie 2013, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).