I N F O R M A R E


Această informare este efectuată de Comuna PĂLTINIŞ, jud. Caraș-Severin, cu sediul în localitatea Păltiniş, nr. 164, tel./fax: 0255/522804, ce intenționează să solicite de la Administraţia Bazinală de Apă Banat Timişoara aviz de gospodărire a apelor pentru implementarea proiectului de investiţii „REALIZAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA PĂLTINIŞ, jud. CARAŞ-SEVERIN”, în satele CORNUŢEL, OHABIŢA, DELINEŞTI şi RUGI, reţele amplasate pe teritoriul comunei Păltiniş, jud. Caraş-Severin.
Această investiţie este nouă.
Solicitarea de aviz este conformă cu Legea Apelor Nr. 107/1996, modificată şi completată până în 2020.
Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa la adresa solicitantului după data de 3 aprilie 2021.