Grijă pentru copii, la Maciova


            Pentru asigurarea protecţiei sociale a familiilor defavorizate, la nivelul comunei Constantin Daicoviciu, în localitatea Maciova, va fi dat în funcţiune anul acesta un Centru de zi pentru copii şcolari. Consiliul local al comunei va suporta cheltuielile de întreţinere și funcţionare, precum şi utilităţile spaţiului unde Centrul îşi va desfăşura activitatea.

„În această perioadă se lucrează la finalizarea obiectivului, realizându-se lucrările interioare. După terminarea acestora, obiectivul va fi dotat cu mobilier şi aparatură electronică. Centrul se va ocupa de gestionarea problemelor sociale pe raza comunei Constantin Daicoviciu”, ne-a informat primarul Daniel Boambeş. (B. Meteş)