GHEORGHE ROMA Candidatul USL pentru Primăria Slatina-Timiş


GHEORGHE ROMA

Candidatul USL pentru Primăria Slatina-Timiş

PROIECTE

cu fonduri europene, guvernamentale, inclusiv cofinanţare locală, iniţiate de Primăria Slatina-Timiş în perioada 2008 – 2012 şi stadiul de realizare


1. Amenajare terenuri alunecate şi combatere eroziune sol Sadova Veche – Proiect finalizat în 10.12.2010;

2. Alimentare cu apă, canalizare menajeră Sadova Veche şi reabilitare (asfaltare) drum comunal Sadova Nouă – Proiect finalizat în 27.08.2011;

3. Baza sportivă de tineret Slatina-Timiş – Proiect realizat în proporţie de 95% (nu s-a alocat finanţarea de la Guvern);

4. Reabilitare şi extindere drumuri agricole (asfaltare 5 km) – Proiect finanţat (s-a semnat contractul de finanţare la 01.03.2012 – se lucrează la Caietul de sarcini pentru licitaţia de lucrări);

5. Centrul local de informare turistică şi marketingul serviciilor legate de turismul rural în Slatina-Timiş – Proiect finanţat (s-a semnat contractul de finanţare la 24.04.2011 – licitaţia pentru lucrări este în curs de desfăşurare);

6. Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala Slatina-Timiş – Proiect depus în 26.11.2009. Eligibil, dar fără finanţare (în rezervă);

7. Restaurare, amenajare şi introducere în circuitul turistic a monumentului istoric Biserica Romano-Catolică – Proiect depus în 19.11.2010. Nu s-a primit finanţare (redepus în 2011 la Ministerul Culturii. Nu s-a primit niciun răspuns);

8. Alimentare cu apă şi canalizare menajeră în satul Ilova – Proiect depus în 17.11.2010. Nu s-a primit finanţare (redepus în 2011 la Ministerul Mediului. Nu s-a primit niciun răspuns);

9. Înfiinţare parcuri în Slatina-Timiş – Proiect depus în 10.10.2009. Nu s-a primit finanţare;

10. Reabilitarea reţelei de apă în localitatea Slatina-Timiş, inclusiv refacere rigole şi podeţe – Proiect finanţat integral din surse proprii (licitaţia pentru lucrări este în curs de desfăşurare);

Pe lângă proiectele de investiţii mari, câteva lucrări mai importante realizate în mandatul 2008 – 2012:

 • Cimentare şi asfaltare străzi în Ilova şi Slatina-Timiş;

 • Construcţie Sala de mese la Căminul Cultural Sadova Nouă;

 • Executarea a 5 foraje pentru alimentare cu apă;

 • Centrală termică la Şcoala cu clasele I-IV Slatina-Timiş;

 • Extindere clădire Primărie (sala de şedinţe, birouri, camera oficială, grupuri sanitare), inclusiv încălzire centrală;

 • Modernizare şi extindere săli de mese în Slatina-Timiş şi Ilova, inclusiv camere frigo;

 • Grupuri sanitare la şcoli (Ilova şi Sadova Veche) şi grădiniţă (Slatina-Timiş);

 • Achiziţie tractor nou şi anexe pentru lucrări (remorcă, lamă, încărcător, tocătoare);

 • Geamuri şi uşi termopan la Grădiniţa Slatina-Timiş şi Şcoala Ilova;

 • Refacere poduri peste pârâul Secaş şi pârâul Slatina;

 • Decolmatări ogaşe şi înlăturare efecte calamităţi, în urma inundaţiilor din 2010;

 • Realizarea a două turbine eoliene (proprietatea comunei) pentru producerea de energie electrică;

 • Mobilier nou (mese şi scaune) la sălile de mese Slatina-Timiş şi Sadova Veche.

Propuneri pentru mandatul 2012 – 2016:

1. Implementarea şi finalizarea proiectelor de investiţii mari începute (drumuri agricole; reabilitare reţea apă Slatina-Timiş, inclusiv rigole şi podeţe; Centru de informare turistică);

2. Obţinerea finanţării pentru toate proiectele întocmite şi depuse spre finanţare (reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala Slatina-Timiş; alimentare cu apă şi canalizare menajeră în localitatea Ilova; restaurarea, amenajarea şi introducerea în circuitul turistic a monumentului istoric Biserica Romano-Catolică Slatina-Timiş) şi implementarea (realizarea) acestora;

3. Iluminat public cu panouri fotovoltaice;

4. Refacerea acoperişului la Căminele Culturale Slatina-Timiş şi Ilova;

5. Reţea de apă şi canalizare la Sadova Nouă;

6. Modernizarea (asfaltarea) străzilor în toate localităţile comunei, inclusiv refacere rigole şi podeţe;

7. Finalizarea lucrărilor de reparaţii curente la Căminele culturale şi Primărie;

8. Întocmirea şi depunerea în continuare a proiectelor ce pot fi accesate pentru comuna Slatina-Timiş;

9. Facilităţi oferite investitorilor (teren oferit pentru închiriere sau concesiune), în vederea desfăşurării de activităţi economice şi crearea de locuri de muncă.