Dumitru Jompan, la cartea cu numărul 79Dumitru Jompan, la cartea cu numărul 79
Antologia de folclor prefaţată şi îngrijită de prof. univ. dr. Dumitru Jompan, cu titlul „Folclor muzical românesc”, apărută anul trecut la Editura „Mecatrin” din Braşov, este volumul cu numărul 79 ce poartă semnătura cunoscutului muzicolog de la Marga.
Preocuparea colegului şi bunului meu prieten pentru punerea în lumină a vieţii şi activităţii profesorului şi dirijorului, etnomuzicologului şi compozitorului Timotei Popovici, este mai veche.
Din anul 1970, când a publicat monografia muzicianului bănăţean, cu ocazia Centenarului naşterii, şi până astăzi, Dumitru Jompan a încredinţat tiparului un număr de nouă volume deosebit de importante, care au avut menirea să-l aşeze pe autorul poemului coral „Craiul munţilor”, cea mai importantă creaţie de muzică corală a maestrului, alături de cei mai de seamă creatori ai genului respectiv.
Înzestrat de Lia Popovici-Delu, fiica muzicianului, cu corespondenţa şi manuscrisele compoziţiilor sale, Dumitru Jompan a ştiut să valorifice pe calea tiparului colindele şi cântecele de stea, scrisorile primite de la membrii familiei, prieteni, colegi de breaslă etc.
Volumul de faţă are menirea de a pune în valoare culegerile de folclor muzical laic ale etnomuzicologului, şi nu numai culegerile sale, ci şi ale discipolilor săi.
Antologia numără cinci secţiuni: I. Timotei Popovici – etnomuzicolog; II. Folclor cules de Timotei Popovici; III. Folclor cules de foştii elevi ai lui Timotei Popovici; IV. Melodii de joc; V. Creaţii „în gen popular” ale lui Timotei Popovici.
Materialele folclorice valorificate în prezenta culegere provin din mai multe localităţi din Ardeal şi Banat.
Volumul a apărut prin susţinerea financiară a familiei preotului Ionică Mezinca din Timişoara, un vechi coleg la Seminarul Teologic „Ioan Popasu” din Caransebeş, tehnoredactarea şi coperta aparţinând Corneliei Catrina şi lui Cornel Vladu.
Aşteptăm de la autor noi apariţii care să contribuie la cunoaşterea aprofundată a fenomenului muzical din Banatul de ieri şi de azi.
Prof. Ivan LIBER,
Copăcele