Get Adobe Flash player

Drept la replică la articolul „Primăria Reşiţa, în pericol să i se blocheze conturile! Primarul Stepanescu arată cu degetul spre Aquacaraş!” apărut în data de 23 aprilie 2015 pe site-ul http://www.argument-cs.ro

SC Aquacaraş SA, acuzată de Primarul Mihai Stepanescu că ar fi cauza potenţialei blocări a conturilor Primăriei Reşiţa, face următoarele precizări:

  1. Conform Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de apă şi canalizare, încheiat între ADI Acvabanat şi SC Aquacaraş SA, redevenţa stabilită pentru sistemul concesionat în Municipiul Reşiţa era de 72.000 lei/an.
  2. Prin semnarea Actului Adiţional Nr. 2 la Contractul de Delegare, în anul 2014, redevenţa a fost stabilită la 0,5% din valoarea mijloacelor fixe luate în concesiune, ceea ce înseamnă 828.763,88 lei/an, valoarea fiind variabilă în funcţie de amortismentul mijloacelor fixe, după recepţionarea obiectivelor reabilitate/modernizate prin Proiectul ISPA.
  3. SC Aquacaraş SA nu are datorii faţă de Fondul IID în raport cu Primăria Reşiţa, achitând sumele aferente redevenţei inclusiv pentru anul 2014.
  4. Este falsă afirmaţia Primarului Stepanescu cu privire la împrumutul de 12 milioane euro (probabil că se referea la alt împrumut). În fapt, Consiliul Local Reşiţa, împreună cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi cu celelalte 7 Consilii locale, s-au constituit, în anul 2005, într-o Asociere care împuternicea Consiliul Judeţean Caraş-Severin să ia împrumut, în numele şi pe seama UAT-urilor semnatare, împrumut care reprezenta contribuţia locală la Proiectul ISPA, condiţie obligatorie pentru obţinerea finanţării ISPA.
  5. Pentru Reşiţa a fost emisă HCL Nr. 384/05.11.2009, prin care se completează Contractul de Asociere şi în care se stabileşte suma de 10.042.000 euro ca şi cotă de cofinanţare reprezentând 25% din valoarea Proiectului ISPA.
  6. Prin HCL 255/2010 Consiliul Local Reşiţa îl mandatează pe Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin să semneze, în numele şi pentru Consiliul Local Reşiţa, Acordul de Împrumut. Deci Împrumutul a fost contractat de Consiliul Local Reşiţa, care şi-a asumat astfel plata ratelor de capital şi a dobânzilor aferente.

Subliniem faptul că obligaţia plăţii ratei, pe care şi-a asumat-o şi care era condiţie obligatorie pentru obţinerea finanţării Proiectului ISPA, revine Consiliului Local Reşiţa şi nu este condiţionată de plata redevenţei în Fondul IID.

  1. Modificarea/ajustarea preţurilor şi a tarifelor se face conform Strategiei de tarifare din Contractul de finanţare, semnat în 2012 pentru accesarea Fondurilor de Coeziune, preluată şi în Contractul de delegare a gestiunii. Preţurile şi tarifele practicate au fost avizate de ANRSC şi aprobate de ADI Acvabanat, conform prevederilor legale aplicabile.
  2. Deşi Primăria Reşiţa a emis titluri executorii pentru încasarea redevenţei pretinse (1 milion euro/an) acestea s-au dovedit a fi fără temei legal, contestaţiile formulate de SC Aquacaraş SA fiind admise de instanţele de judecată.
  3. Revenim şi arătăm că Fondul IID este constituit şi alimentat de către Operator, în termen, conform prevederilor legale în domeniu.

În concluzie faţă de cele afirmate de Primarul Stepanescu, cum că Aquacaraş ar fi responsabilă de potenţiala blocare a conturilor Primăriei, şi în urma clarificărilor de mai sus, considerăm că afirmaţiile sunt total nefondate şi incorecte, având drept scop, în opinia noastră, doar sustragerea de la plata ratelor împrumutului.

Atragem atenţia, şi pe această cale, instituţiei Consiliului Local Reşiţa să-şi respecte obligaţiile ce îi revin privitor la achitarea la scadenţă a ratei împrumutului BEI, termenul de plată al acesteia fiind 05 mai 2015.

Conducerea

SC Aquacaraş SA

Traducere
Slovensky Med
Ultimele articole
Servicii deratizare Transal Urbis


Servicii Transal Urbis