Dreapta credinţă, de la meditaţie la mărturisire, în Parohia Teregova


În perioada 6-10 martie, care coincide cu a doua săptămână din Postul Sfintelor Paşti, credincioşii din Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Teregova, la chemarea preoţilor slujitori Simion Bica şi Ioan Smultea şi-au îndreptat paşii spre sfânta biserică pentru a petrece mai mult timp cu Dumnezeu. Prin urmare, aceste zile de împreună rugăciune au fost un prilej de gândire creştină, care să ajute la urcuşul duhovnicesc al fiecăruia.

Pe parcursul acestei săptămânii speciale, în fiecare seară, de la ora 19, după rânduiala bisericii, credincioşii au luat parte la Slujba de Vecernie la Paraclisul Maicii Domnului şi Acatistul Mântuitorului, după care s-au bucurat de un cuvânt de învăţătură şi zidire sufletească, rostit de preoţii invitaţi. Aşadar, în prima seară a fost prezent Preacuviosul Părinte Onufrie Ocu, de la Schitul „Înălţarea Sfintei Cruci” din Petroşniţa, care a vorbit cu multă evlavie despre originea şi importanţa postului, dar şi despre dragostea creştină. În cea de a doua seară, părintele Vasile Dragomir, de la Parohia Slatina-Timiş, a adus în atenţia parohienilor exemple care au arătat importanţa şi puterea Sfintei Cruci. Miercuri a fost prezent în mijlocul credincioşilor din Teregova părintele Ioan Ponoran, de la Parohia Feneş, care a vorbit despre rugăciune, ca formă a dialogului permanent cu Dumnezeu.

Întâlnirile duhovniceşti au continuat în seara de joi, când părintele Cristian Vulpeş, de la Parohia Armeniş, a dezbătut prin cuvântul său originea jertfei şi evoluţia semnificaţiei acesteia până în zilele noastre, arătând că iubirea jertfelnică faţă de aproapele este un răspuns la iubirea lui Dumnezeu. Serile duhovniceşti s-au încheiat vineri, când a fost prezent părintele Daniel Otescu, de la Parohia Belinţ, din Arhiepiscopia Timişoarei. Acesta a pus la sufletul enoriaşilor modelul Iubirii Treimice, ca model pentru viaţă creştină. De asemenea, la finalul fiecărei întâlniri, părintele paroh Simion Bica a adresat cuvinte de mulţumire preoţilor oaspeţi, dar şi credincioşilor, care au fost miruiţi, ca semn al pecetluirii comuniunii în Hristos.

Un fapt îmbucurător este acela că, la aceste seri de meditaţie şi întărire spirituală, a fost prezent un număr mare de elevi de la liceul din localitate. O bună parte dintre aceştia sunt membri ai Centrului de Tineret „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Teregova, iar prezenţa lor în sfânta biserică a fost o bună ocazie de a lua aminte la cuvintele de învăţătură, plecând mai statornici în ceea ce priveşte dragostea faţă de Dumnezeu şi de semeni. O dovada admirabilă în acest sens este participarea unui grup de eleve la etapa locală/faza pe protopopiat a Concursului naţional „Icoana şi şcoala mărturisirii”, care a avut loc joi, 16 martie, la Caransebeş. În urma evaluării materialelor prezentate de concurenţi, comisia de jurizare a stabilit o ierarhie în cadrul secţiunilor concursului. Spre bucuria noastră, la Secţiunea multimedia, Cătălina Lungu a obţinut locul întâi, iar locul al doilea a fost ocupat de Maria-Dumitra Stoichescu şi Lavinia Giorgiana Stoicănescu, eleve în clasa a X-a. De asemenea, Mădălina Andreea Stoichescu, clasa a X-a, şi Teodora Roşeţi, clasa a VIII-a, au obţinut un binemeritat loc trei, la Secţiunea artistică.

Diacon Gabriel-Mihail BICA