Din clasa a XI-a, pe băncile facultăţii!


West Summer University este un proiect realizat de Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT), având ca scop principal promovarea învățământului superior, în vederea prevenirii abandonului școlar în rândul elevilor de liceu, absolvenți ai clasei a XI-a, din România și Republica Moldova.

De asemenea, elevii simulează procesul de învăţare şi evaluare în Universitatea de Vest din Timişoara și al vieții de student, pentru un număr de aproximativ 250 de participanți. Aceștia vor urma un program de cursuri, seminarii şi laboratoare reprezentative pentru anul I de studiu, susţinute de profesori şi doctoranzi. Cursurile vor fi predate în cadrul facultăţii pentru care elevii au optat în formularul de înscriere. Pe lângă programul de educaţie formală oferit, proiectul urmăreşte crearea unui cadru de dezbateri şi educaţie nonformală prin intermediul activităţilor propuse – sesiuni de informare, activităţi de socializare, discuţii pe teme educaţionale.

Proiectul vine în ajutorul elevilor indecişi în ceea ce privește facultatea pe care își doresc să o urmeze și a apărut ca urmare a nevoii elevilor de informare asupra posibiltăților de studiu din învățământul superior. Totodată, proiectul răspunde unei probleme constatate atât în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, cât şi la nivel naţional, în ceea ce priveşte numărul mic de studenţi care se înscriu la ciclul de învăţământ superior. Dat fiind faptul că abandonul şcolar a crescut considerabil, prin desfăşurarea acestui proiect se doreşte diminuarea fenomenului şi încurajarea elevilor de a-şi continua studiile.

Printre obiective se numără: facilitarea accesului unui număr de aproximativ 20.000 de elevi din România, Republica Moldova și Serbia la informaţii privind programa facultăţilor din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara; creşterea gradului de conştientizare asupra importanţei continuării studiilor în cadrul unei instituţii de învăţământ universitar, în rândul a 250 de elevi de liceu, pe o perioadă de două săptămâni, dar și prezentarea mediului universitar, în rândul absolvenţilor clasei a XI-a din şcoli din România, Republica Moldova și Serbia.

Anitta-Alexandra PELIN

Universitatea de Vest