De Ziua Unirii, la Teregova


Împlinirea a 156 ani de la Unirea Principatelor Române a fost marcată la Teregova prin organizarea unei activităţi tematice, dedicate acestei importante sărbători naţionale. După o scurtă incursiune în cronologia evenimentelor care au condus la punerea temeliei Statului naţional modern român, elevii claselor a VII-a de la Şcoala Gimnazială Armeniş, Şcoala Gimnazială Rusca şi Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” din Teregova au participat la un concurs tip puzzle, pentru realizarea scenetei „Unirea Principatelor Moldova şi Valahia – un fapt implinit”. Prin urmare, câte un echipaj de la fiecare şcoală implicată a avut misiunea să pregătească independent, urmând schiţa unui scenariu comun, câte un joc de rol pentru una sau două secvenţe ale momentului artistic.

Astfel, elevii de la şcoala din Armeniş, sub coordonarea prof. Elena Sevastiana Borlovan, au intrat „în pielea” reprezentanţilor celor şapte mari Puteri garante, în timp ce elevii de la Teregova şi Rusca, sub îndrumarea prof. Gabriela-Violeta Bica, au dat viaţă unor eroi dragi neamului românesc, precum Domnul Cuza, Mihail Kogălniceanu, C.A. Rosetti, Moş Ion Roată şi alţii, înconjuraţi de membri înflăcăraţi ai Adunărilor Ad-hoc şi mai apoi ai Adunărilor elective de la Iaşi şi Bucureşti.

Juriul concursului, format din prof. Maria Damian, directorul Liceului Tehnologic „Sf. Dimitrie”, prof. Cristina Stoichescu, prof. Ioan Bica, prof. Simion Roman, a urmărit evoluţia echipajelor, apreciindu-le şi recompensându-le cu diplome pentru rigoarea ştiinţifică demonstrată prin respectarea adevărului istoric reflectat în dialogul dintre „actori”, originalitatea şi coerenţa secvenţelor „jocului de rol”, calităţile oratorice şi interpretative ale membrilor echipelor, capacitatea de integrare a fiecărui echipaj în ansamblul scenetei, expresivitatea costumelor şi a recuzitei. De asemenea, publicul participant, alcătuit din elevi şi cadre didactice, a desemnat, prin „vot”, cel mai popular personaj, acesta fiind „Mihail Kogălniceanu”, interpretat de elevul Cristian-Ioan Ianoşiga, din clasa a VII-a de la Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie”. La acest succes au contribuit deopotrivă talentul şi empatia interpretului, dublate de farmecul şi inteligenţa unei personalităţi istorice remarcabile, ale cărei cugetări sunt încă extrem de veridice şi actuale: „Dacă vreodinioară studiul istoriei a fost trebuitor, aceasta este în epoca noastră, în acest timp de haos, când şi oameni publici şi oameni privaţi, bătrâni şi tineri, ne-am văzut individualităţile sfâşiate şi iluziile ce ni erau mai plăcute, şterse. Într-un asemenea timp, limanul de mântuire, altarul de răzimat pentru noi este studiul istoriei, singurul oracol care ne mai poate spune viitorul” (vezi M. Kogălniceanu în Prefaţă la Letopiseţele Ţării Moldovei, http://ro.wikisource.org).

Gabriela BICA