Cum gestionează Transal Urbis peste 5.600 de tone de deșeuri anual


           La Caransebeș, coordonarea şi supravegherea activităţilor de prestări servicii privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere şi stradale cade în sarcina Consiliului local al municipiului. În cadrul ultimei ședințe a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din județul Caraș-Severin, a fost făcută o informare privind activitatea de salubrizare și amenajarea punctelor de colectare a deșeurilor, de către societatea de profil.

Astfel, S.C. Transal Urbis S.R.L. Caransebeş este operatorul de salubritate concesionar al serviciului conform Contractului de Concesiune Nr. 18653/27.09.2007, societatea având ca acţionar unic Consiliul Local al municipiului Caransebeş.

Activităţile pe care operatorul le prestează sunt: colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare ce provin din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ; dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare.

Din punct de vedere al dotării tehnice – se arată în respectiva informare –, societatea dispune de trei autogunoiere compactoare a câte 10 mc, o autogunoieră compactoare de 16 mc, autoutilitară N3 cu cârlig dotată cu 10 bene de transport de câte 7,5 mc, două prese pentru balotarea materialelor reciclabile, platformă pentru sortarea şi balotarea materialelor reciclabile, un autocamion de 4 tone, autoutilitară Dacia Logan, un încărcător frontal tip FADROMĂ, două automăturătoare, două aspiratoare portabile cu motor termic, o freză pentru curăţarea zăpezii de pe căile pietonale, de asemenea cu motor termic.

Colectarea deşeurilor municipale din cartierele de blocuri şi din alte câteva zone ale municipiului se face în punctele de colectare special amenajate, unde sunt amplasate platforme betonate şi împrejmuite cu sârmă pe trei laturi. Există 68 de astfel de puncte de colectare, care în prezent sunt dotate cu două, până la șase containere din tablă, a câte 1,1 mc, în vederea colectării deşeurilor menajere. Platformele sunt îngrijite zilnic, pentru a se evita poluarea perimetrului din apropierea acestora.

Toţi utilizatorii din municipiul Caransebeş şi din localitatea Jupa, deţinători de imobile individuale, au fost dotaţi pentru colectarea deşeurilor cu pubele de 0,12 mc.

Pentru colectarea deşeurilor menajere, instituţiile de învăţământ au fost dotate cu containere din tablă de 1,1 mc şi cu pubele de 0,24 mc.

Pentru colectarea selectivă a deşeurilor, majoritatea punctelor de colectare sus-amintite au fost echipate cu containere din plastic de 1,1 mc pentru hârtie-carton, respectiv pentru materiale plastice. În vederea îmbunătăţirii procesului de colectare selectivă, dotarea platformelor a continuat şi în anul 2015, SC Transal Urbis SRL achiziţionând containerele necesare dotării punctelor de colectare.

Grădiniţele, şcolile şi liceele din municipiu au fost dotate, în scopul colectării selective, cu pubele de 240, 120 şi 60 de litri.

Activitatea de colectare a deşeurilor municipale se desfăşoară continuu, șapte zile pe săptămână. Ulterior, aceste deşeuri sunt transportate la Depozitul de deşeuri din Reşiţa, conform Contractului Nr. 540/02.02.2015, încheiat între S.C. Transal Urbis S.R.L. şi S.C. Green Ecobauer S.R.L.

Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice se desfăşoară pe toate străzile din oraş, în parcuri şi pe aleile pietonale, acestea fiind salubrizate zilnic.

În perioada de iarnă, lucrătorii societăţii prestează activitatea de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei şi îngheţ, degajând zăpada din spaţiile publice centrale, de pe trotuarele de acces spre zonele de blocuri şi de pe traseele de acces spre instituţiile municipiului.

La nivelul municipiului Caransebeş, colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje se desfăşoară după un program stabilit pe zile şi străzi, în prima şi a treia săptămână a fiecărei luni, având ca efect reducerea cantităţilor de deşeuri care urmează a fi transportate la deponeul final, se mai arată în respectivul document.

În conformitate prevederile Legii Nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, H.G. Nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, dar şi ale Legii Nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor din instituţiile publice, există un număr de 24 de platforme amenajate special pentru colectarea selectivă, dotate cu containere de 1,1 mc, destinate colectării hârtiei şi a cartonului, acestea având culoarea albastră, şi colectării materialelor plastice – de culoare galbenă.

Alături de aceste platforme, au fost dotate şi alte puncte de colectare a deşeurilor unde era necesară amplasarea altor 70 de containere.

În cazul instituţiilor publice, colectarea selectivă se efectuează la sediul acestora, în pubele de 0,12-0,24 mc sau 1,1 mc, așa cum este cazul liceelor, diferit colorate pe categorii.

Plasamentul acestor containere se face în funcţie de zona de generare a materialelor reciclabile, la loc vizibil şi accesibil, dar şi în zonele de acces al publicului şi vizitatorilor.

Preluarea deşeurilor de ambalaje de la casele individuale se face de două ori pe lună, direct de la sursă, conform programului stabilit, iar în cazul Pieţei agroalimentare şi al celor produse în zonele cu mai multe magazine, se colectează zilnic.

Ridicarea deşeurilor reciclabile de la punctele de colectare (asociaţiile de locatari) se efectuează continuu, pentru a oferi cetăţenilor un mediu cât mai propice colectării selective a materialelor reciclabile.

De asemenea, se colectează deşeuri de echipamente electrice şi electronice, acestea fiind depozitate în interiorul sediului societății, într-un spaţiu special amenajat.

Colectarea deşeurilor provenite din locuinţe, generate din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, dar şi a celor biodegradabile se face prin intermediul autoutilitarei N3, dotată cu 10 bene de 7,5 mc. Ulterior, deşeurile din construcţii sunt folosite la îmbunătăţirea unor drumuri agricole, iar cele biodegradabile sunt depuse în incinta Serviciului Public de Întreţinere şi Reparaţii Caransebeş, respective la Sera municipiului.

În cursul anului 2015, s-au colectat 5.686,2 tone de deşeuri municipale, din care 5.177,8 tone de deşeuri menajere, 124 de tone de deşeuri inerte, 148 de tone de deşeuri stradale şi 236,4 tone de deşeuri reciclabile.

Mădălina DOMAN