CONVOCATOR


Consiliul de Administraţie al S.C. Nord Gaşpar S.A. convoacă acţionarii S.C. Nord Gaşpar S.A., în ziua de 30.05.2024, ora 12.00, la sediul societăţii din Strada 1 Decembrie 1918 din Caransebeş, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobare bilanţ contabil pentru anul 2023;
2. Diverse.
În situaţia în care, la data convocării, nu se va putea obţine cvorumul de întrunire al Adunării, se reconvoacă Acţionarii, pentru data de 02.06.2024, ora 12.00, în aceeaşi locaţie.
S.C. Nord Gaşpar S.A.
Prin administrator Gaşpar Nicolae

Lasă un comentariu