Controlaţi arderile necontrolate!


În ultima perioadă, au avut loc tot mai multe incendii la vegetaţia uscată, care au afectat suprafeţe întinse de pajişti, iar pentru localizarea şi stingerea acestora au intervenit atât echipaje formate din pompieri militari, cât şi echipe de pompieri civili din cadrul Serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.

Pentru a evita producerea acestor arderi necontrolate, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin aminteşte următoarele:

  • focurile deschise sunt permise numai în locurile special amenajate;

  • arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului în vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii;

  • utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă;

  • se interzice aruncarea la întâmplare, în zonele împădurite, a ţigărilor, chibriturilor sau a altor obiecte aprinse;

  • arderea resturilor vegetale rezultate prin curăţarea păşunilor sau a resturilor agricole la o distanţă mai mică de 100 de metri faţă de liziera pădurii este, de asemenea, interzisă. (S. Berger)