Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest are conducere nouăConsiliul pentru Dezvoltare Regională Vest s-a întrunit săptămâna trecută la Deva, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, în cadrul ședinței fiind aleși noul președinte și noul vicepreședinte ai instituţiei. Astfel, Mircea Flaviu Bobora, președintele Consiliului Județean Hunedoara, a preluat conducerea CDR Vest, fiind ales președinte, iar Călin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, a fost ales în funcția de vicepreședinte.
Un alt punct de pe ordinea de zi a vizat stadiul implementării Regio-POR 2014-2020 în Regiunea Vest. Până în prezent, la nivelul regiunii au fost depuse peste 1.000 de proiecte (1.007 la data de 26 august), cu o valoare totală de 1.724,79 milioane de euro, din care 1.427,20 milioane de euro valoarea finanțării nerambursabile – se arată într-un comunicat al CDR Vest.
Au fost contractate până acum și se află în implementare sau au fost finalizate 500 de proiecte, în valoare totală de 798,25 milioane de euro, din care 656,22 milioane de euro finanțare nerambursabilă. Asta înseamnă că, în acest moment, a fost depășită cu contracte alocarea financiară de 642,51 milioane de euro destinată Regiunii Vest, gestionată de ADR Vest (FEDR, buget de stat și buget local).
Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest s-a regăsit și o informare cu privire la perioada de programare 2021-2027, cu noile obiective de politică regională, stadiul planificării regionale, precum și noile regulamente UE.
A fost punctat faptul că una dintre reglementările propuse, diferită față de perioada actuală de programare, este o propunere de scădere a ratei de cofinanțare a UE la 70% (față de 85% în prezent) pentru regiunile mai puțin dezvoltate, și la 40% (față de 80% în prezent) pentru regiunile dezvoltate. În România, cu excepția Regiunii București-Ilfov, care se încadrează în categoria regiunilor mai dezvoltate, restul regiunilor continuă să facă parte din categoria regiunilor mai puțin dezvoltate.
De menționat este și faptul că termenul de dezangajare automată a fondurilor propus este „N+2”, mai puțin favorabil decât actualul „N+3”, adică termenul de implementare a proiectelor va fi mai scurt, de 2 ani de la momentul alocării, de la angajamentul bugetar, față de 3 ani, în prezent. Efectul dezangajării poate fi pierderea fondurilor europene neutilizate, în cazul nerespectării regulii „N+2”, se mai arată în document.
Pentru fundamentarea din timp a viitoarelor investiții din fonduri UE la nivel regional și ca urmare a modificărilor propuse, ADR Vest a început procesul de elaborare a Planului pentru Dezvoltare Regională (PDR) al Regiunii Vest pentru 2021-2027.
Unul dintre cele cinci obiective de politică urmărite de UE pentru perioada 2021-2027 este „O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale”. În acest sens, ADR Vest a început demersurile pentru identificarea stării drumurilor județene din regiune și a flotei de transport public din orașe, pentru pregătirea din timp a unui portofoliu de proiecte posibil a fi finanțate post-2020.
Astfel, în perioada iulie-august, au fost transmise solicitări consiliilor județene, pentru identificarea nevoilor de finanțare a drumurilor județene, respectiv municipiilor și orașelor din regiune, pentru identificarea situației flotei de transport public necesar a fi modernizată. Datele colectate ar trebui să se constituie în proiecte prioritare în viitorul portofoliu al Regiunii Vest.
De asemenea, ROREG – Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România urmează să implementeze un proiect în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2021-2027, pentru sprijinirea autorităților locale în creșterea eficienței gestionării și implementării de proiecte cu finanțare din Fondurile Europene Structurale și de Investiții (FESI) – un alt punct aflat pe ordinea de zi a ședinței CDR de săptămâna trecută.
Totodată, membrii Consiliului au fost informați cu privire la conferința internațională care a fost organizată de ADR Vest în 11 septembrie, la Timișoara, pentru a marca finalizarea proiectului „NICHE” privind inovarea în sectorul alimentar, eveniment la care au participat reprezentanţi din șapte țări europene, precum și cu privire la Platforma „Arome proprii”, destinată promovării producătorilor locali din Regiunea Vest.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este organismul regional deliberativ care coordonează politica de dezvoltare regională la nivelul Regiunii şi implicit activitatea ADR Vest.
CDR Vest are 16 membri, fiind alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii.
Acest consiliu alege un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ. Funcţiile sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de către preşedinţii consiliilor judeţene, se mai arată în comunicat.
Mădălina DOMAN