Conducere nouă la Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest


La mijlocul săptămânii trecute, Sala de Ședinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin a găzduit şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest), prilej cu care au fost votaţi şi aleşi noul preşedinte şi noul vicepreşedinte al acestei structuri. Astfel, Titu Bojin, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, este noul preşedinte al CDR Vest, iar Mircea Ioan Moloţ (foto) – preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara – este noul vicepreşedinte al structurii.

Alte puncte de pe ordinea de zi a şedinţei au vizat prezentarea stadiilor de implementare ale Programului Operaţional Regional şi Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice în Regiunea Vest – programe pentru care Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) îndeplineşte rolul de Organism Intermediar în Regiunea Vest –, prezentarea proiectului NEWS, în cadrul căruia ADR Vest este partener, care vizează proiectarea noii generaţii de infrastructură pentru navigare pe Dunăre şi pentru sistem logistic, precum şi a unui prototip de navă adaptată condiţiilor de navigare pe Dunăre, în Uniunea Europeană, dar şi a portalului BanaTour realizat de ADR Vest – proiect de promovare turistică.

De asemenea, au fost supuse dezbaterii membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest aprobarea rapoartelor de activitate ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest şi ale CDR Vest, aprobarea situaţiei financiare a ADR Vest corespunzătoare anului 2013, a vizitei de studiu destinată membrilor CDR Vest, precum şi avizarea convenţiei de parteneriat încheiate de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest cu Asociaţia Tehimpuls – Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic, pentru proiectul BanaTour.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este organismul regional deliberativ al Regiunii Vest şi a fost constituit odată cu semnarea Convenţiei de Asociere a celor patru judeţe din regiune, convenţie care a fost semnată de către cei 16 membri ai acestuia. CDR Vest este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul Regiunii Vest, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este alcătuit din preşedinţii Consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de Consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii. Acest Consiliu alege un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ. Aceste funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de către preşedinţii Consiliilor judeţene.

Bianca METEŞ