COMUNICAT DE PRESĂ


S-au semnat încă două Contracte de Lucrări din cadrul Proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş-Severin”

La sediul SC AQUACARAŞ SA au fost semnate următoarele contracte de lucrări: CL 07 „Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, reţelelor de distribuţie şi reţelelor de canalizare în Caransebeş şi Băile Herculane”, în valoare de 32.200.000 lei, şi CL 09 „Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, reţelelor de distribuţie şi reţelelor de canalizare în Moldova Nouă”, în valoare de 30.168.611,47 lei, care se vor derula în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş-Severin”.

Părţile contractante sunt:

Pentru Contractul de Lucrări nr. 07 „Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, reţelelor de distribuţie şi reţelelor de canalizare în Caransebeş şi Băile Herculane”

-SC AQUACARAŞ SA, în calitate de autoritate contractantă;

-SC HIDROCONSTRUCŢIA SA, în calitate de antreprenor.

Perioada de derulare a contractului este de: 20 de luni.

Principalele rezultate sunt:

-Rezervoare de înmagazinare şi pompare Caransebeş;

-Reţea de distribuţie Caransebeş;

-Reţea de canalizare Caransebeş;

-Rezervoare de înmagazinare şi pompare Băile Herculane;

-Reţea de distribuţie Băile Herculane;

-Reţea de canalizare Băile Herculane.

Pentru Contractul de Lucrări nr. 09 „Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, reţelelor de distribuţie şi reţelelor de canalizare în Moldova Nouă”

-SC AQUACARAŞ SA, în calitate de autoritate contractantă;

-SC HIDROCONSTRUCŢIA SA, în calitate de antreprenor.

Perioada de derulare a contractului este de: 16 luni.

Principalele rezultate sunt:

-Aducţiuni Moldova Nouă;

-Rezervoare de înmagazinare şi pompare Moldova Nouă;

-Reţea de distribuţie Moldova Nouă;

-Reţea de canalizare Moldova Nouă.

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu şi are o valoare totală de 492.847.686 lei.

Pentru informaţii suplimentare despre Programul Operaţional Sectorial de Mediu, vă invităm să vizitaţi www.posmediu.ro.

Proiect cofinanţat de Fondul de Coeziune