Comportarea utilizatorilor şi obligaţiile administratorilor de hoteluri, pensiuni agroturistice şi case de vacanţă


Prevenirea şi reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea condiţiilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării acestora prin măsuri tehnice şi organizatorice menite protecţiei utilizatorilor, forţelor care intervin și a bunurilor şi mediului împotriva efectelor incendiilor la structuri de primire turistică, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement sunt reglementate de OMAI 118/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement, care completează cu prevederi specifice Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor Nr. 163/2007.

Structurile de primire turistică ce fac obiectul dispoziţiilor generale mai sus menţionate sunt:

a) structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, vile, cabane, bungalouri, sate de vacanţă, campinguri, camere de închiriat în locuinţe familiale, pensiuni turistice şi agroturistice şi alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistică;

b) structurile de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică: unităţi de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare, unităţi de alimentaţie publică situate în staţiuni turistice, precum şi cele administrate de societăţi comerciale de turism, restaurante, baruri, cantine, unităţi de fast-food, cofetării, patiserii şi care sunt atestate conform legii;

c) structurile de primire turistică cu funcţiuni de agrement: cluburi, cazinouri, discoteci, săli polivalente, instalaţii şi dotări specifice agrementului turistic;

d) structurile de primire turistică cu funcţiuni de tratament balnear: unităţi de prestări de servicii pentru tratament balnear, componente integrate sau arondate complexurilor de turism balnear;

e) unităţile de fast-food, cofetăriile şi patiseriile cu afluenţă de public, care au minimum 40 de locuri la mese destinate servirii persoanelor;

f) unităţile de alimentaţie publică, unităţile de agrement şi altele asemenea, care nu sunt clasificate, potrivit normelor legale în vigoare, ca structuri de primire turistică.

Având în vedere faptul că ne aflăm într-o perioadă a anului în care mulți români și-au planificat concediul de odihnă și apelează la serviciile oferite de unitățile și structurie menționate anterior, pentru evitarea unor situații neplăcute, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin atrage atenția asupra unor aspecte referitoare la prevenirea incendiilor, modului de comportare în cazul producerii unui incendiu și obligațiile prestatorilor de servicii pe linia prevenirii și securității la incendiu:

Reguli minime privind apărarea împotriva incendiilor:

se solicită informaţii în ceea ce priveşte dotarea structurii de primire turistică cu detectoare de fum şi instalaţie specială de stingere a incendiilor cu sprinklere;

– la împachetarea bagajului se are în vedere ca acesta să conţină lanternă pentru traseele de evacuare întunecate/care sunt inundate de fum, bandă izolantă pentru situaţiile în care fumul începe să pătrundă în încăpere, batistă pentru filtrarea aerului, care se va uda înainte de utilizare; în loc de bandă izolantă se poate asigura etanşeitatea uşii utilizând prosoape ude;

– la unitatea de cazare se studiază planul de evacuare în caz de incendiu, care trebuie să se găsească afişat pe partea interioară a uşilor camerelor de cazare;

– se identifică traseele de evacuare faţă de camera de cazare şi butoanele manuale de semnalizare a incendiilor de pe nivel;

– în cazul în care căile de evacuare sunt blocate sau materiale combustibile sunt depozitate necorespunzător, se informează personalul de la recepţie;

– cheia sau cartela de la camera de cazare se amplasează în locuri uşor accesibile;

– se verifică modalitatea de deschidere a ferestrelor;

– se verifică dacă există scară exterioară de incendiu şi dacă aceasta se află în apropierea ferestrei camerei de cazare;

– se verifică modul de oprire a sistemului de ventilare şi climatizare a camerei de cazare (în timpul unui incendiu, camera de hotel poate fi inundată cu fum şi gaze toxice dacă nu se întrerupe funcţionarea respectivelor instalaţii).

În cazul izbucnirii unui incendiu se au în vedere următoarele reguli:

dacă incendiul este în cameră, se va proceda la părăsirea imediată a încăperii, acţionarea butonului de semnalizare şi anunţarea personalului de la recepţie;

– pentru evacuarea de la nivelurile superioare ale clădirii se folosesc întotdeauna scările de evacuare; este interzisă folosirea liftului, acesta putându-se bloca la nivelul incendiat;

– dacă incendiul nu este în propria cameră de cazare, se va proceda la părăsirea încăperii, cu condiţia ca acest lucru să poată fi făcut în siguranţă; la părăsirea camerei de cazare, se urmăreşte să fie luată cheia/cartela de intrare pentru situaţia în care incendiul blochează calea de evacuare şi utilizatorul trebuie să se întoarcă în cameră;

– pentru a vedea dacă incendiul se manifestă pe coridor, se va proceda la verificarea cu dosul palmei a temperaturii uşii de corespondenţă cu acesta; în situaţia în care uşa este rece, din poziţia aplecat spre pardoseală cu umărul sprijinit de uşă, se va proceda la deschiderea acesteia cu atenţie; parcurgerea distanţei până la scara de evacuare, în situaţia în care coridorul este inundat cu fum, se realizează din poziţia aplecat sau târâş, avându-se în vedere că zona dinspre pardoseală este mai puţin afectată;

– în cazul în care coridorul sau scările sunt impracticabile din cauza fumului, trebuie să rămâneţi în cameră, să ţineţi uşa închisă şi să etanşaţi rosturile cu bandă izolantă sau prosoape ori cearceafuri umede;

– se procedează la anunţarea Serviciilor de urgenţă pentru a comunica poziţia în clădire; aceasta se va semnala şi de la fereastra camerei de cazare;

– în situaţia evacuării în caz de incendiu a spaţiilor de cazare ale cabanelor montane şi structurilor de primire turistice amplasate izolat, utilizatorii vor lua asupra lor haine călduroase.

Conducătorii/administratorii unităţilor turistice au următoarele obligaţii principale, din punctul de vedere al apărării împotriva incendiilor:

să obţină autorizaţiile necesare, conform legii;

– să asigure încadrarea cu personal cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

– să asigure condiţiile pentru desfăşurarea controalelor de apărare împotriva incendiilor organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean;

– să ia măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate pe timpul controalelor;

– să asigure informarea utilizatorilor privind regulile de apărare împotriva incendiilor;

– să asigure echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentaţiile tehnice.

În cazul producerii unui incendiu, apelaţi Numărul unic de urgenţă 112 sau apelaţi cel mai apropiat Serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă.

Plt-adj. Laurenţiu BUŞE

INSPECȚIA DE PREVENIRE