Comportarea participanţilor şi obligaţiile organizatorilor pe timpul evenimentului „Noaptea Muzeelor”


În perioada 20-21 mai, se desfăşoară la nivel naţional evenimentul „Noaptea Muzeelor”. Pentru ca vizitatorii acestor instituţii să beneficieze de o experienţă cât mai plăcută, precum şi pentru prevenirea apariţiei unor situaţii nefericite care să pună în pericol viaţa cetăţenilor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin transmite o serie de măsuri minimale privind prevenirea incendiilor, adresate atât persoanelor participante la eveniment, cât şi personalului şi reprezentanţilor muzeelor.

Măsuri minimale de apărare împotriva incendiilor şi de prevenire a situaţiilor de urgenţă pentru vizitatori:

– nu vă înghesuiţi în muzeu, aşteptaţi calm să intraţi în spaţiile expoziţionale, respectaţi întocmai circuitul de vizitare stabilit pentru eveniment şi îndrumările personalului care asigură ghidajul;

– supravegheaţi permanent copiii şi păstraţi-vă calmul în cazul unor situaţii neprevăzute (de exemplu, întreruperea alimentării cu energie electrică a iluminatului);

– nu uitaţi că telefonul dumneavoastră mobil are şi lanternă, folosiţi-o în caz de nevoie;

– în cazul în care sesizaţi o sursă de incendiu, producerea unui incendiu sau a altui eveniment deosebit în spaţiile vizitate, anunţaţi imediat personalul muzeului;

– în situaţia utilizării toaletelor, asiguraţi-vă că aţi închis robinetele de alimentare cu apă.

Măsuri minimale de apărare împotriva incendiilor şi de prevenire a situaţiilor de urgenţă pentru personalul/reprezentanţii muzeelor:

– întrucât evenimentul se va desfăşura pe timp de noapte, deci într-un interval nespecific utilizării curente a muzeului, este obligatorie pregătirea din timp a unor scenarii de acţiune în cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute care necesită dirijarea publicului prin mesaje tip voce, ori chiar evacuarea acestuia din muzeu. Se recomandă asigurarea de mijloace tehnice tip portavoce, lanterne cu baterii şi exersarea, de către personal, a modului concret de acţiune în cazul unei asemenea situaţii;

-s uplimentarea personalului faţă de o zi de vizitare obişnuită, astfel încât să se asigure o supraveghere permanentă şi posibilitatea observării operative a unei eventuale surse de incendiu ori a unei intenţii infracţionale;

– evitarea supraaglomerării cu vizitatori a muzeelor, prin permiterea accesului publicului doar în limitele în care se poate asigura o supraveghere atentă şi îndeaproape, prin personalul propriu ori cel voluntar, angrenat în activităţi de ghidaj, stabilirea clară a circuitelor de vizitare şi interzicerea accesului publicului în clădirile care au amplasate, la interior sau la exterior, schele; se recomandă ca, înaintea desfăşurării evenimentului, spaţiile care nu sunt incluse în circuitul muzeal să fie asigurate prin încuiere, dacă este posibil, dar numai în situaţia în care prin respectivele încăperi nu se face evacuarea în cazul unui incendiu;

– instruirea personalului muzeelor, de către administratori sau personalul propriu cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, spre a cunoaşte modul de utilizare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (instalaţii de detectare şi semnalizare a incendiilor, hidranţi interiori şi exteriori de incendiu, stingătoare etc.), de dirijare a evacuării vizitatorilor şi de implicare directă, în cazul unui eventual incendiu, în salvarea bunurilor de patrimoniu mobil deţinute, în ordinea valorii, şi adăpostirea acestora în locuri sigure, care au fost stabilite din timp;

– asigurarea funcţionării instalaţiei de iluminat de securitate pentru evacuarea persoanelor şi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor care echipează construcţiile muzeelor şi dotarea acestora cu toate accesoriile necesare;

– verificarea temeinică, după finalizarea activităţii cu public, a tuturor spaţiilor din muzee (atât cele accesibile publicului pe circuitul muzeal, cât şi toaletele ori celelalte spaţii în care acesta nu a avut acces, dar nu au fost asigurate prin încuiere), pentru identificarea unor eventuale surse de incendiu ori de inundaţii (de exemplu, robinete de apă deschise) şi înlăturarea acestora, precum şi pentru identificarea unor eventuale persoane ori grupuri de persoane rămase în muzeu, din eroare;

– reamintirea, de către administratorii muzeelor, vizitatorilor şi personalului propriu, a interdicţiei fumatului în incinta construcţiilor;

– interzicerea utilizării, pentru diverse activităţi, a focului deschis, în vecinătatea construcţiilor muzeelor;

– verificarea de către administratorii muzeelor a menţinerii libere a căilor de acces pentru intervenţie a autospecialelor pompierilor sau a hidranţilor exteriori/stradali de incendiu, prin parcarea autoturismelor, microbuzelor ori autocarelor care au venit cu vizitatori;

– amplasarea standurilor comerciale în locuri care să nu micşoreze căile de evacuare din muzee;

– aducerea la cunoştinţa participanţilor la vizitarea muzeelor a măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice acestora (prin includerea măsurilor în pliantul de prezentare, afişarea măsurilor la intrarea în muzeu, prezentarea măsurilor de către personalul de ghidaj, fiecărui grup de vizitatori, înaintea parcurgerii circuitelor stabilite).

INSPECŢIA DE PREVENIRE

Plutonier-adjutant Laurenţiu BUŞE