Chiriile şi tarifele, indexate cu rata inflaţiei


În 2010, la reînnoirea contractelor de închiriere a spaţiilor comerciale şi terenurilor care aparţin municipiului (amplasamente chioşcuri, panouri publicitare, terase etc.), la care chiria se percepe în moneda naţională, se va aplica numai rata inflaţiei, de 8,97 la sută. Cu acelaşi procent se vor actualiza şi taxele pentru închirierea tonetelor de flori, dar şi chiria stabilită pentru amplasamentele închiriate către Loteria Română, precum şi tarifele de participare cu amplasamente comerciale ale agenţilor economici, pe durata desfăşurării unor manifestări culturale. De asemenea, nu se vor aplica alte majorări care puteau fi aplicate de către administraţia locală, conform normelor prevăzute în hotărârile de guvern, actualizându-se toate acestea doar cu rata inflaţiei la tarifele de bază pe metrul pătrat, la chiriile pentru spaţiile locative destinate desfăşurării activităţilor comerciale, precum şi la reînnoirea contractelor de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.

Spre exemplu, unităţile specializate în desfacerea produselor lactate sau de panificaţie, situate în zona A, care până acum achitau o chirie lunară de 4,11 lei mp, vor plăti lunar câte 4,48 lei/mp. Sediile societăţilor bancare situate în zona A a oraşului, care plăteau lunar câte 20,51 lei/mp, vor achita în acest an 22,35 lei/mp, iar chiriile dispensarelor umane, veterinare, farmaciilor cu capital privat cresc de la 2,05 lei/mp/lună la 2,23 lei/mp/lună. În cazul frizeriilor, cizmăriilor şi croitoriilor, chiria lunară creşte de la 3,07 lei/mp, la 3,35 lei/mp.

Carmen SENCO