Cetățenie activă la Caransebeș


cetatenieProiectul „Cetățenii participă, comunitatea câștigă!”, derulat începând cu luna martie 2015 de către Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, în parteneriat cu Asociația PROCONS Iași și Organizaţia pentru Strategii şi Programe de Dezvoltare, a abordat problema numărului mic de persoane care se implică în procesul de elaborare a actelor normative şi în procesul de luare a deciziilor la nivel local.

Proiectul a contribuit la creșterea receptivității și responsabilității aleșilor locali și autorităților publice din localitățile Sighişoara, Târnăveni, Saschiz, Iaşi, Târgu Frumos, Miroslava, Caransebeş, Oţelu Roşu și Reşiţa, în relația cu cetățenii și organizațiile neguvernamentale.

În cadrul proiectului, s-au monitorizat primăriile şi consiliile locale din cele nouă localităţi implicate, din judeţele Mureş, Iaşi şi Caraș-Severin, s-au transmis petiţii prin care s-a solicitat remedierea deficiențelor identificate în aplicarea Legii transparenţei decizionale și s-au organizat 10 serii ale cursului de implicare publică la Sighișoara, Iași și Caransebeș, în baza unui suport de curs elaborat de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES.

În perioada 1-18 aprilie, s-au monitorizat 50 de ședințe ale consiliilor locale, s-au transmis 41 decereri de informaţii de interes public, au avut loc 15 întâlniri de lucru ale grupurilor de inițiativă locală din Sighișoara, Iași și Caransebeș, 158 de cetățeni au primit certificate de participare la cursul de implicare publică, și 124 de persoane au aderat la grupurile de inițiativă locală create în cadrul proiectului.

În ceea ce privește Caransebeșul, aici au avut loc patru cursuri de cetățenie activă, în cadrul cărora participanții s-au familiarizat cu procesul de elaborare a actelor normative și au făcut exerciții de scriere a petițiilor și recomandărilor către Consiliul local al municipiului. De asemenea, au fost distribuite în comunitate 500 de agende tipărite prin proiect, care conțin atât Legea transparenței decizionale 52/2003, cât și Legea 544/2001 a liberului acces la informație al cetățenilor.

Până la data de 18 aprilie s-au formulat 155 de recomandări în urma întâlnirilor de lucru ale membrilor grupurilor de inițiativă locală, 31 de recomandări directe din partea cetățenilor participanți la curs, și 26 de petiții cu privire la bugetele locale viitoare.

Pe durata derulării proiectului a crescut numărul de recomandări formulate în procesul de elaborare a actelor normative și în procesul decizional, dar acest mecanism al formulării de recomandări trebuie să continue și după finalizarea proiectului, pentru a avea legi locale mai bune și în acord cu nevoile comunității.

Proiectul „Cetățenii participă, comunitatea câștigă!” este finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul programului Fondului ONG în România, cu suma de 66.941 de euro.

Bianca METEȘ