Casă de şase luni, pentru oamenii fără casă


De la începutul anului, au beneficiat de serviciile Centrului de Urgenţă pentru Persoanele fără Adăpost (CUPPFA) din Caransebeş un număr de 55 de cetăţeni. Dintre aceştia, în luna ianuarie, 9 au fost reintegraţi la Căminul pentru Persoane Vârstnice de la Sacu. Pentru alţi 11, care provin din alte judeţe (Neamţ, Bacău, Timiş, Cluj, Călăraşi, Iaşi, Satu Mare, Bucureşti etc.), angajaţii Centrului se străduiesc ca, pe lângă găzduire, consiliere socială, asistenţă medicală, informare şi orientare, să le redobândească actele de identitate.

Potrivit directorului CUPPFA, Ştefan Cocoroiu, pe parcursul anul 2009 au fost ajutate la Centru 181 de cetăţeni de diferite vârste, în mare parte persoane cu dizabilităţi, fără acte de identitate sau care proveneau din familii destrămate. Dintre acestea, pentru 31 s-au întocmit cărţi de identitate, 38 de cazuri au fost soluţionate, 8 persoane au fost reintegrate în rândul familiei, iar 12 tineri şi-au găsit de lucru şi o locuinţă cu chirie. De asemenea, 7 persoane în vârstă, multe dintre ele pierzându-şi locuinţa din cauză că au fost înşelate sau au fost date afară din casă de rude, au fost instituţionalizate la Căminul pentru Persoane Vârstnice de la Sacu.

Înfiinţat la mijlocul lunii februarie 2009, Centrul oferă servicii pe timp limitat persoanelor fără adăpost din toate cele 77 de comunităţi ale judeţului. De când şi-a deschis porţile, aici au fost asistate aproximativ 200 de oameni, de diferite vârste, în mare parte persoane cu dizabilităţi, fără acte de identitate, ce provin din familii destrămate, multe cu tare comportamentale sau suferinde de depresii, toate respinse, într-o formă sau alta, de societate. Pentru cei mai mulţi dintre aceşti cetăţeni, angajaţii instituţiei au rezolvat deja problemele ce le revin, astfel că ei s-au întors în comunităţile de domiciliu. „Colaborăm foarte bine cu toate instituţiile: cu primăriile, cu Episcopia Caransebeşului, cu Poliţia TF, Poliţia Comunitară, cu Spitalul, cu Serviciul de Evidenţă Informatizată a Persoanei, sprijinul oferit de aceste instituţii fiind şi condiţia asigurării bunei funcţionări a Centrului nostru”, a mai spus Cocoroiu, care a adăugat că instituţia pe care o conduce a început o colaborare cu administraţia locală pentru ca persoanele apte de muncă să contribuie la activităţile de curăţenie din Caransebeş.

Una dintre problemele întâmpinate de angajaţii CUPPFA este legată de faptul că, fiind un centru-pilot la nivel naţional, este nevoie ca legislaţia care-i permite funcţionarea să fie completată continuu, până la găsirea formulei adecvate. Spre exemplu, la ora actuală, legea prevede ca aceste persoane să poată fi asistate pentru o perioadă de cel mult 6 luni. Or, în acest caz, o parte din persoanele care au beneficiat de serviciile Centrului au revenit aici. „Până la rezolvarea tuturor problemelor, ne confruntăm cu acest proces de migrare permanentă, pe care încercăm să îl stăvilim”, a mai adăugat Cocoroiu.

Centrul de Urgenţă pentru Persoanele fără Adăpost este un proiect desfăşurat de Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Episcopia Caransebeşului. Acest Centru social are o capacitate de 80 de locuri pentru cazarea în regim de urgenţă a persoanelor fără adăpost.

Potrivit lui Ştefan Cocoroiu, iniţiatorul proiectului în urmă cu doi ani, aici au acces cei care au avut neşansa să rămână fără locuinţă, fără un loc de muncă, ei având asigurate, pentru cel mult 6 luni, cazarea, masa şi serviciile medicale. Investiţia în proiect este de un milion de lei, banii fiind obţinuţi în cea mai mare parte din fonduri guvernamentale, prin Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (aproape 900.000 de lei), la care se adăugă contribuţia Consiliului Judeţean Caraş-Severin, care asigură în acest an salariile celor 17 angajaţi.

Pagină realizată de Carmen SENCO