Caransebeşul s-a afiliat la Bursa Română de Mărfuri. Care sunt avantajele?


Aşa cum am scris în ediţia trecută a ziarului nostru, municipiul Caransebeş este membru al Bursei Române de Mărfuri. În momentul de faţă, aceasta este singurul administrator al unei pieţe la disponibil, piaţă prin intermediul căreia atât autorităţile contractante, cât şi societăţile comerciale pot achiziţiona mărfuri cu un grad înalt de standardizare, sau diverse categorii de materii prime.

În prezent, Bursa Română de Mărfuri are organizate mai multe ringuri specializate: al produselor petroliere, al energiei electrice, al contractelor de procesare a combustibililor, gazelor naturale, al cărbunelui, al cerealelor, ringul mărfurilor generale, al materialelor de construcţii şi ringul legumelor şi fructelor.

Accesarea pieţei de disponibil oferă o serie de avantaje, cum ar fi preţul avantajos, obţinut într-un cadru organizat, ca rezultat al confruntării directe dintre cerere şi ofertă, termenul redus de desfăşurare a procedurilor, ordinul fiind programat la tranzacţionare în maximum şapte zile din momentul emiterii lui, iar în termen de 24 de ore contestaţiile sunt soluţionate, executarea în bune condiţii a contractului, în baza sistemului de garanţii utilizat şi a atentei selecţii a ofertanţilor înainte de a fi admişi la tranzacţionare, existenţa unui număr mare de ofertanţi, datorită cantităţilor importante tranzacţionate la nivelul total al pieţei, economie de timp şi efort suplimentar legat de valorificarea sau achiziţionarea produselor, eliminarea birocraţiei aferente procedurilor clasice de achiziţii publice, prin standardizarea mărfurilor şi reducerea numărului de documente solicitate şi depuse, precum şi transparenţă, toate informaţiile privind organizarea unei licitaţii fiind publice, organizarea şi desfăşurarea procedurilor făcându-se pe baza unui regulament recunoscut de toate părţile implicate, cu respectarea procedurilor legale, diseminarea rapidă a informaţiilor privitoare la procedură fiind asigurată prin canale de ştiri interne şi internaţionale şi în baza de date proprie a Bursei, accesul nerestricţionat la rezultatele finale ale oricărei proceduri fiind asigurat oricui solicită acest lucru.

Bianca METEŞ