Cadastrul şi monumentele, în şedinţa Colegiului PrefecturalLa sediul Palatului Administrativ s-a desfăşurat luni, 24 iunie, şedinţa lunară a Colegiului Prefectural al judeţului Caraş-Severin.
Primul punct de pe ordinea de zi s-a referit la înregistrarea sistematică a proprietăților din fonduri structurale și de coeziune prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 11.
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este beneficiarul proiectului „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.
Scopul proiectului este stimularea economiei rurale, încurajarea creșterii și dezvoltării sociale, facilitarea dezvoltării infrastructurii și promovarea incluziunii sociale prin îmbunătățirea acoperirii și incluziunii sistemului integrat de cadastru și carte funciară în zonele rurale ale României, am fost informaţi de Biroul de presă al Instituţiei Prefectului.
La selectarea unităţilor administrativ-teritoriale din zonele rurale au fost luate în considerare următoarele criterii de prioritizare: unităţile administrativ-teritoriale care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României, unităţile administrativ-teritoriale care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe, potrivit legii, şi unităţile administrativ-teritoriale în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate. Criteriul va avea în vedere zonele cu comunităţi rome, precum şi zonele defavorizate.
La nivelul județului Caraș-Severin sunt 21 de unităţi administrativ-teritoriale care vor beneficia de finanțare din fonduri europene structurale și de investiții, în cadrul acestui program.
De asemenea, în cadrul aceleiaşi şedinţe, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Caraş-Severin a adus în atenţie principalele modificări la legea privind protejarea monumentelor istorice.
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale pregăteşte un nou act normativ – Codul Patrimoniului –, care va înlocui întreaga legislaţie aflată în vigoare privind conservarea, restaurarea şi promovarea obiectivelor de patrimoniu care fac parte din Lista Monumentelor Istorice. Codul Patrimoniului se află în consultare publică şi este necesar pentru optimizarea activităţii de protejare a patrimoniului.
Conform Listei Monumentelor Istorice 2015, în județul Caraș-Severin există 832 de situri și monumente istorice, se mai arată în comunicatul Instituţiei Prefectului.
Mădălina DOMAN